в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 1, Issue 1, 2004, Pages 74-80


Автор(и)

В. М. Соколов


Установа(ви)

Одеський державний медичний університет, Україна


Назва статті

Нові технології одержання зображення злоякісних пухлин із використанням математичних алгоритмів


Анотація (резюме)

Метою роботи є розробка нових технологій одержання зображення злоякісних пухлин молочних залоз із використанням математичних алгоритмів. Детальному аналізові підлягли 500 паціентів, віком від 19 до 76 років, з яких у 258 був встановлений діагноз — рак молочної залози (РМЗ). Мамографія проводилась на сучасному мамографі "Alpha-ST7227". Дигітальна обробка мамограм проводилась як за допомогою відомих математичних алгоритмів, так і з використанням синтезованих. Крім цього, використовувались різні комбіновані лінійні й нелінійні алгоритми з метою виконання найкращих, а саме — достовірних, інформативних та швидкодіючих методів обробки. Результати роботи показали, що використання математичних алгоритмів дозволяє одержати тримірне зображення об'єкта та виявити точні розміри РМЗ, визначити форму, контур утворення, покращити якість зображення шляхом зміни яскравості та контрастності, виявити наявність кальцинатів, асоційованих зі злоякісною пухлиною, зробити корекцію мамограм, що дозволяє значно знизити проміневе навнтаження на пацієнта при проведенні масових скринінгових обстежень молочних залоз.


Ключові слова

мамографія, цифрова обробка мамограм, лінійні й нелінійні математичні алгоритми


Список літератури

1. J. Garcia-Revillo Garcia, I. Polo Orti, C. Perez Seoane Orduna Reina, Microcalcifications in intraductal carcinoma of the breast: a radiopathological correlation. Sofia Universitary Hospital, Cordoba, Spain. Еuropian Radiology. vol. 12. No8. 2002.

2. T. H. Helbich. New imaging techniques for breast cancer detection. Department of Radiology, University of Vienna, Vienna, Austria. Еuropian Radiology. vol. 12. No8. 2002. P e6.

3. E Azavedo. CAD,Computer aided detection systems for breast cancers Dept of Radiology, Karolinska Hospital, Stockholm, Sweden. Еuropian Radiology vol. 12. No8. 2002.

4. В. А. Власенко, О. И. Шкодин. Микропроцессорные системы неразрушающего контроля качества изделий электронной техники. Киев. Техника. 1990. с. 143.

5. Schreer I,Luttges J. — Breast cancer: early detection. Eur. Radiol. N 10 (suppl. 2) 2000. P 331 — 338.

6. Линденбратен Л. Д. с соавт. Организация и стандарты проверочной и диагностической маммографии. Медицинская радиология и радиационная безопасность. Москва. 1999. с. 67 — 79.

7. Харченко В. П., Рожкова Н. И. Лучевая диагностика заболеваний молочной железы, лечение и реабилитация. Практическое руководство. Выпуск 3. Москва 2000 г.

8. Васильев А. А., Алтухов А. Л., Литвиненко С. В., Пиун Т. И. Цифровая маммография — реальная возможность раннего выявления заболеваний молочной железы в экономических условиях Украины. Променева діагностика, променева терапія. Київ. 2000 р. с. 31-32.

10. Соколов В. Н., Степула В. В. Заболевания молочной железы. Одесса. Астропринт. 2001.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2004_1/17.pdf