в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 1, Issue 1, 2004, Pages 95-100


Автор(и) Тимченко Л. М.


Установа(ви)

Фонд "Якісна клінічна практика", Харків, Україна

Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, Україна


Назва статті Використання інформаційних ресурсів Інтернет для проведення фармакоекономічного аналізу


Анотація (резюме)

В даний час зростає интерес до методів економічної оцінки програм по охороні здоров'я в цілому і фармацевтичній діяльності зокрема. Важливим інструментом оцінки ефективності та економічної вигоди застосування визначених схем і методів лікування є фармакоекономічний аналіз. Велике значення в організації проведення фармакоекономічних досліджень займає використання інформаційних ресурсів Інтернет. У даній статті розглядаються основні напрямки використання Інтернет для фахівців в галузі фармакоекономіки. Проводиться огляд сайтів, на яких можна дізнатися про вартість медичних препаратів і послуг, сайтів фармацевтичних фірм, сайтов електронних журналів та бібліотек, сайтів організацій, які займаються фармакоекономічними та фармакоепідеміологічними дослідженнями.


Ключові слова фармакоекономічний аналіз, фармацевтична фірма, сайт, електронний журнал, фармакоекономіка, фармакоепідеміологія


Список літератури

1. Drummond M. F. An introduction to health economics. Brookwood medical publications 1995. Pharmacoeconomics N 7, 6 July 1995, LMS ALERT.

2. Drummond M. F., O'Brien B., Stoddart G. L., Torrance G. W. Methods for the economic evaluation of health care programs. Oxford University Press. 1997.

3. Backhouse R., Shakespeare A., Hutton J. Economic evaluation of alternative antibiotic regimens in the management of acute exacerbations of chronic bronchitis. Br. J. Med. Econ. 1995, 8: 11 — 25.

4. Ульянец Е. А., Тимченко Л. Н., Попов В. В. Внедрение международных медицинских стандартов проведения фармакоэкономического анализа и формулярной системы в практику отечественной медицины. Материалы IV всеукраинской научно-практической конференции (с международным участием) "Новое в клинической фармакологии и фармакотерапии заболеваний внутренних органов". г. Харьков, 30 — 31 мая 2002 г. АМН Украины, НИИ терапии и др., Под общей ред. акад. Л. Т. Малой Х., 2002. стр. 199 — 200.

5. Ульянец Е. А., Тимченко Л. Н., Попов В. В. Использование информационных технологий в клинических испытаниях лекарственных препаратов. Материалы IV всеукраинской научно-практической конференции (с международным участием) "Новое в клинической фармакологии и фармакотерапии заболеваний внутренних органов" г. Харьков, 30 — 31 мая 2002 г. АМН Украины, НИИ терапии и др., Под общей ред. акад. Л. Т. Малой Х., 2002. стр. 199 — 200. стр. 200 — 201.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2004_1/21.pdf