в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 1, Issue 2, 2004, Pages 158-163


Автор(и)

В. М. Буяльський, В. М. Данілов


Установа(ви)

ДСП "Чорнобильська АЕС", Славутич, Україна


Назва статті

Моделі і засоби системного проектування медичної інформаційно-аналітичної системи (МІАС) Реабілітаційного центру об'єкту "Укриття"


Анотація (резюме)

Ефективна експлуатація комплексу автоматизованого діагностичного устаткування Реабілітаційного центру об'єкту "Укриття" (ОУ) неможлива без створення Медичної інформаційно-аналітичної системи (МІАС). Обробка даних моніторингу дозволить вирішити задачі інформаційної підтримки професійного відбору персоналу для виконання робіт на ОУ, контролю стану його здоров'я, підтримки професійної придатності і ін.

Пропонується сучасний практичний метод формування ансамблю моделей для системного проектування МІАС. Метод заснований на концепції високорівневого архітектурного проектування автоматизованих (інформаційних) систем. Ансамбль моделей будується на основі базового набору, що представляє процедурно-орієнтовані, об'єктно-орієнтовані і інформаційно-орієнтовані методи системного проектування. Кожний з методів доповнює і підкріплює інші, внаслідок чого ансамбль якнайповніше представляє гіперпростір, репертуар і процедури проектування.

Для створення моделей будь-якої з графічних нотацій використовуються програмні засоби фірми Computer Associates International Inc., що забезпечує збалансованість всіх проектних процедур і інтеграцію знань про майбутню систему на всьому технологічному ланцюжку проектування.

Передбачається використовування методу в розробці, супроводі і розвитку МІАС Реабілітаційного центру об'єкту ОУ при реалізації міжнародної програми SIP на Чорнобильській АЕС.


Ключові слова

ансамбль моделей, метод проектування МІАС


Список літератури

1. Барабаш В. И. Психологическая служба персонала в энергетике Психол. журн., N 3. 1992. с. 175–183.

2. Еременко В. А., Андреев О. В., Штейнберг Н. А. Влияние человеческого фактора на безопасность в атомной энергетике. Безопасность труда в промышленности. 1990, N 9. с. 44–49.

3. Легасов В. А., Демин В. Р. Экономика безопасности ядерной энергетики. М. Знание, 1984.

4. Данилов В. М. Принципы организации психофизиологического мониторинга состояния персонала объекта "Укрытие". Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини. Збірник наукових праць, випуск №7. Київ, 2000. с. 52–65.

5. Купный В. И. Международное сотрудничество — важнейший фактор решения проблем повышения текущей безопасности объекта "Укрытие", его стабилизации и преобразования в экологически безопасную систему. Тез. конф. "1998 Міжнародне співробітництво Чорнобилю", 13–16 жовт. 1998 р., Славутич. с. 12.

6. Палмер С. Р., Фелсинг Д. М. Практическое руководство по функционально-ориентированной разработке ПО. Пер. с англ. М. Издательский дом "Вильямс", 2002. 304 с.

7. Аврамчук Е. Ф., Вавилов А. А., Емельянов С. В., Калашников В. В., Немчинов Б. В., Ривес Н. Я., Фомин Б. Ф., Франк М., Явор А. Технология системного моделирования. М. Машиностроение, Берлин Техник, 1988. 520 с.

8. Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. СП. ПИТЕР, 2001. 384 с.

9. Буяльский В. М., Маслов В. П. Концепция разработки интегрированной автоматизированной системы управления объектом "Укрытие" Науково-техн. зб. "Проблеми Чорнобиля". Вип.12. Чорнобил. МНТЦ "Укриття" НАН України. 2003. С.31–36.

10. Маклаков С. В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suit. М. ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. 432 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2004_2/7.pdf