в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 1, Issue 2, 2004, Pages 213-216


Автор(и)

А. С. Барило1, С. В. Павлов2


Установа(ви)

1Вінницький національний медичний університет, Україна

2Вінницький національний технічний університет, Україна


Назва статті

Оптоелектронні методи аналізу мікроциркуляторних порушень при запальних процесах в щелепно-лицьовій області


Анотація (резюме)

У статті розглядаються використання фотоплетизмографічного методу при аналізі запальних процесів.

Метою роботи є показати ефективність використання фотоплетизмографічного методу при аналізі рівня мікроциркуляції периферичних судин при запальних процесах.

У результаті досліджень, що проводилися на базі кафедри щелепно-лицьової хірургії Вінницького національного медичного університету було обстежено 30 (21 чоловік і 9 жінок у віці від 20 до 60 років) хворих з одонтогеними абсцесами і флегмонами. Лікування хворих включало видалення причинного зуба, розкриття флегмони чи абсцесу, озонотерапії з включенням іонів срібла.

Застосування даного методу в стоматології дозволяє: точно визначити ефективність проведеного лікування, уточнити тривалість реабілітаційного періоду, виявити всілякі судинні порушення при переломах щелеп, оцінити ефективність місцевого знеболювання (оскільки анестезія викликає спазм судин, по зниженню амплітуди можна судити про ефективність анестезії), застосувати даний метод для пластичної хірургії і трансплантології.


Ключові слова

фотоплетизмограма, оптико-електронний сенсор, щелепно-лицьова область


Список літератури

1. Прохончуков А. А., Жижина Н. А. Лазеры в стоматологии. М., Медицина, 1986.

2. Кожем'яко В. П., Готра З. Ю., Павлов С. В., Микитюк З. М. Готра З. О. Біомедичні оптикоелектронні інформаційні системи і апарати, Ч. 3 Лазерні біомедичні систем., Навчальний посібник. Вінниця, ВДТУ, 2000. 143 с.

3. Павлов С. В., Кожем'яко В. П., Петрук М. Г., Колісник П. Ф., Марков С. М. Біомедичні оптикоелектронні інформаційні системи і апарати, Ч.1 Неінвазивні методи діагностики серцево-судинної систем., Навчальний посібник. Вінниця, ВДТУ, 2003. 115 с.

4. Петрук В. Г. Спектрофотометрія світлорозсіювальних середовищ. Теорія і практика оптичного вимірювального конторлю. Вінниця, Універсум–Вінниця. 2000. 207 с.

5. Кожем'яко В. П., Павлов С. В., Барило О. С. Оптоелектронний метод вивчення судинних і мікроциркуляторних порушень у хребетно-рухомих сегментах за коефіцієнтом асиметрії. Український журнал медичної техніки і технології. 2002. №2. с. 27–32.

6. Кожем'яко В. П., Павлов С. В., Тимофієв Н. П., Тимофієв І. В. Аналіз методів діагностики біотканин. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 1999. №1. с. 59-65.

7. Кожем'яко В. П., Павлов С. В., Чепорнюк С. В., Колеснік П. Ф., Чеплак Г. В. Оптоелектронні методи контролю серцево-судинної системи — нови тенденції аналізу біомедичних сигналів. Вісник ВПІ. 1994. № 3(4). с. 26–28.

8. Павлов С. В., Мохамед Ель-Хатіб. Аналіз лазерних систем для біомедичних досліджень. Вісник ВПИ. 2002. № 1. с. 65–71.

9. Милохов К. В., Сычугова Л. И., Трухина М. Е. Реографические и фотоплетизмографические исследования пародонта у взрослых с ортогнитическим прикусом, здоровым пародонтом и интрактным зубным рядом. Стоматология. 1989. № 3. с. 25–27.

10. Прохончуков А. А., Логинова Н. К., Жижина Н. А. Функциональная диагностика в стоматологической практике. М., Медицина, 1980, 272 с.

11. Кузьмич В. В. Основные принципы и особенности транскутанной "отражательной" оксиметрии. Медицинская техника. 1993. №3. с. 36–42.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2004_2/16.pdf