в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 2, Issue 3, 2005, Pages 62-66


Автор(и)

О. Я. Гречаніна, Ю. Б. Гречаніна, І. В. Новікова, А. В. Христич, Т. М. Ткачова


Установа(ви)

Харківський спеціалізований медикогенетичний Центр, кафедра медичної генетики Харківського державного медичного університету, Україна


Назва статті

Комп'ютерні діагностичні системи в практиці генетичного консультування


Анотація (резюме)

У статті "Комп'ютерні діагностичні системи в практиці генетичного консультування" представлені результати використання сучасних комп'ютерних технологій у генетичній практиці. Вказано, що їхнє застосування підвищує точність виявлення хромосомної патології в цитогенетиці, дозволяє виявляти патологічні метаболіти при використанні сучасного біохімічного методу діагностики – високоефективної рідинної хроматографії.


Ключові слова

цитогенетика, хромосомний набір, каріотип, хроматографические методи, високоефективна рідинна хроматографія


Список літератури

1. Бочков Н. П. Клиническая генетика. М., 1997.

2. Захаров А. Ф., Бенюш В. А., Кулешов Н. П., Барановская Л. И. Хромосомы человека. Атлас. М., 1982. с. 44–50, 94–123.

3. Кулешов Н. П. Клиническая цитогенетика в Российской Федерации. Материалы научно-практической конференции "Современные методы диагностики наследственных болезней". Москва, 2001.

4. Хромосомные синдромы и аномалии. Классификация и номенклатура Ворсанова С. Г., Юров Ю. Б., Чернышов В. Н. Ростов-на-Дону, Изд. РГМУ, 1999.– 192 с.

5. Bidlingmeyer B. A., Cohen S. A. and Tarvin T. L. 1984. J. Chromatogr. v. 336. p. 93–104.

6. Cohen S. A. and Strydan D. J. 1988. Anal Biochem. v. 174. p. 1–16.

7. Cohen S. A., Bidlingmeyer B. A. and Tarvin T. L. 1986. v. 320. p. 769–770.

8. Dickinson J. C., Rosenblum H. and Hamilton P. B. Pediatrics. 1965. v. 36. p. 2–13.

9. Edman P. and Begg G. 1967. European J. Biochem. v. 1. p. 80.

10. Evans C. T., Cohen S. A. and Slaughter C. A. 1989. Anal Biochem. v. 176. p. 269–277.

11. Gerritsen T., Rekberg M. L. and Waisman H. A. Anal Biochem. 1965. v. 11. p. 460–466.

12. Stein W. A. and Moore S. J. Biol Chem. 1954. v. 221. p. 916–926.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2005_3/12.pdf