в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 2, Issue 3, 2005, Pages 79-84


Автор(и)

О. П. Мінцер


Установа(ви)

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Україна


Назва статті

Проблеми інформатизації медичної освіти


Анотація (резюме)

Розглядаються проблеми інформатизації медичної освіти з відокремленням низки головних задач — структуризації медичних знань, впровадження стандартів навчання, віртуалізації освіти, впровадження методів дистанційного навчання та телемедицини. Підкреслюється думка, що глибоке реформування системи медичної освіти неможливе без створення системи моніторингу рівня знань. Згідно з цим постулюється думка, що навчальний процес як цілісна і складна багатофакторна система може функціонувати лише при надійній та постійній діагностиці рівня знань слухачів з інтегрованим в цей процес зворотним зв'язком. Аналізується роль сучасних експертних систем в медичній освіті. Наприкінці звертається увага на значення андрогогіки та акмеології як найважливіших складових при впровадженні Болонського процесу.


Ключові слова

інформатизація освіти, дистанційне навчання, інформаційна децентралізація освіти, оцінка якості підготовки кадрів, медичні експертні системи


Список літератури

1. Абдуллина О. Мониторинг качества профессиональной подготовки. Высшее образование в России. 1998. № 3. с. 35–39.

2. Абрамов В. А., Березов В. М. Психолого-педагогические особенности компьютеризованного экзамена по клинической дисциплине. Журнал психиатрии и медицинской психологии. 1996. № 1. с. 34–37.

3. Доскин В. А., Шестак Н. В. Тестовые измерения в медицине. Здравоохранение Российской Федерации. 1994. №4. с. 33–35.

4. Копылова И. Ф., Кобелева Г. В., Воробьева Р. В. Квалификационная аттестация фтизиатров с помощью тестов и персонального компьютера. Проблемы туберкулеза. 1997. №2. с. 59–62.

5. Королев М. П. Тестовый контроль в оценке профессиональной подготовки врачей. Здравоохранение Российской Федерации. 1991. № 3. с. 15–17.

6. Циганенко А. Я., Кривоносов М. В., Більченко О. С. Стандартизація та систематизація контролю знань — актуальна методична проблема підвищення якості підготовки лікарів. Український радіологичний журнал. 1998. Т. 6. Вип.3. с. 370–372.

7. Челышкова М. Б. Разработка педагогических тестов на основе современных математических моделей. Уч. пособие М., Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1995. 32 с.

8. Hubbard I. P. Measuring medical education. Philadelphia, 971 р.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2005_3/15.pdf