в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 3, Issue 4, 2006, Pages 99-102


Автор(и) М. В. Голубчиков


Установа(ви)

Центр медичної статистики МОЗ України, Київ


Назва статті Застосування інформаційних технологій у медичній статистиці


Анотація (резюме)

Реформування служби медичної статистики на сучасному етапі складається із структурної перебудови, вдосконалення системи статистичних показників і впровадження сучасних інформаційних технологій в повсякденну роботу.


Ключові слова медична статистика, інформаційні технології, інформаційний простір


Список літератури

1. Підаєв А. В., Возіанов О. Ф., Москаленко В. Ф., та інші Панорама охорони здоров'я населення України К., Здоров'я, 2003. 396 С.

2. Golubchikov M. V., Pilyavsky A., Aaronson W., Rosko M. Comparative Efficiency of Central Region Hospitals in Ukraine Abstracts of the 4th iHEA World Congress "Global HealthEconomics-Bridging Research and Reforms" San Francisco (USA). June 15–18th. 2003. pp. 342–343.

3. Голубчиков М. В. Сучасні шляхи реформування медичної статистики Матеріали конференції "Демографічна та медична статистика України у ХХІ столітті. Медичні інформаційні системи у статистиці". К., Медінформ, 2004. С.21–22.

4. Столяров Г. С., Вороненко Ю. В. Статистика охорони здоров'я. Підручник. К., КНЕУ. 2002. с. 230.

5. Заболотько В. М., Марудно Т. В. Медична статистика Збірник нормативних документів. К., Медінформ. 2004.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2006_4/14.pdf