в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 4, Issue 5, 2008, Pages 64-70


Автор(и)

В. А. Жук, Ю. М. Пєнкін


Установа(ви)

Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна


Назва статті

Інформаційна модель системи інтегрального менеджменту якості для фармацевтичних підприємств


Анотація (резюме)

Модернізація фармацевтичних виробництв, які повинні відповідати вимогам GMP-стандартів вимагає великих витрат. Вибір інформаційної моделі підприємства нового покоління дозволить трансформувати існуючу концепцію діяльності великих або середніх фармвиробників. Виходячи з вимог ІСО і GMP стандартів в основу функціонування діяльності фармацевтичного підприємства повинна бути покладено концепцію системи інтегрального менеджменту якості (ІМЯ). Адекватна інформаційна модель системи ІМЯ підприємства є корпоративною інформаційною системою модульного типу, яка функціонує разом з персоналом підприємства на логіко-програмних принципах інтелектуального експертного середовища з метою оптимізації роботи всіх рівнів підприємства, а також реалізації всіх управлінських функцій, по встановлених показниках якості. З метою мінімізації матеріальних витрат і термінів на створення і упровадження інформаційних систем ІМК на всіх середніх і великих підприємствах фармацевтичної галузі доцільно надалі розробити єдині стандарти функціонування таких інформаційних систем, які включатимуть також єдині вимоги до програмного забезпечення що використовується.


Ключові слова

система управління якістю, інформаційна модель


Список літератури

1. Надлежащая производственная практика лекарственных средств. Под ред. Н. А. Ляпунова, В. А. Затория, В. П. Георгиевского, Е. П. Безуглой. К., МОРИОН, 1999. 896с.

2. GMP: Вопросы и ответы. Мистер Блистер №4. 2003. с.10-11.

3. Управление качеством, Учебник для вузов. Под ред. С. Д. Ильенковой. М., ЮНИТИ – ДАНА, 2004. 334с.

4. Экономический ежегодник хозяйственника. Выпуск 2, Э40. М., Экономика, 1991. с.130.

5. Арсеньев Ю. Н., Шелобаев С. И., Давыдова Т. Ю. Принятие решений. Интегрированные интеллектуальные системы. Учеб. пособие для вузов. М., ЮНИТИ – ДАНА, 2003. 270с.

6. Павленко Л. А. Корпоративные информационные системы. Навч. посіб. Х., ВД "ИНЖЕК", 2003. 260с.

7. Пономаренко В. С., Павленко Л. А. Организация данных в распределенных информационных системах. Навч. посіб. Х., РИО ХДЕУ, 2000 104с.

8. Джексон П. Введение в экспертные системы. Пер. с англ. М., Издат. дом "Вильямс", 2001. 624с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2008_5/14.pdf