в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 5, Issue 6, 2009, Pages 38-44


Автор(и) О. М. Ахметшин, Л. Г. Ахметшина, І. М. Мацюк


Установа(ви)

Дніпропетрівський національний університет, Україна


Назва статті Чутливий комплексний інтерференційний метод аналізу радіологічних та мікробіологічних зображень


Анотація (резюме)

Описано новий метод підвищення чутливості і розрішальної здатності візуального аналізу низькоконтрастных радіологічних та мікробілогічних медичних зображень. Головна ідея методу базуеться на проведенні віртуальних аналогій з найбільш чутливими методами оптичних та радіофізичних вимірювань. Представлені експериментальні результати демонструють інформаційні можливості методу.


Ключові слова інтерферометрія, чутливість, розрішальна здатность, низький контраст, еліпсометрія


Список літератури

1. Pratt W. K. Digital Image Processing: PIKS Inside, Third Edition. N. Y., John Wiley & Sons, Inc., 2001. 723 Р.

2. Форсайт Д., Понс Ж. Компьютерное зрение: современный подход. М. Вильямс, 2004. 926 С.

3. Artificial Intelligence Techniques in Breast Cancer Diagnosis and Prognosis. Ed. Jain A. and others. London. World Scientific Inc., 2000. 287 Р.

4. Ахметшин А. М., Ахметшина Л. Г. Повышение чувствительности анализа рентгеновских снимков методом автоморфного отображения в базисе собственных изображений. Клиническая информатика и телемедицина. т. 4. Вып.5. 2008. с. 30–36.

5. Павельев В. А., Матвеев В. И. Радиоволновые методы и средства контроля материалов и изделий. В кн.: Приборы неразрушающего контроля материалов и изделий. М. Машиностроение, 1986. с. 205 265.

6. Гинзбург В. М., Степанов Б. М. Голографические измерения. М. Радио и связь, 1981. 296 с.

7. Афанасьєв В. А. Оптические измерения. М. Высшая школа, 1981. 228 с.

8. Горшков М. М. Эллипсометрия. М. Сов. радио, 1974. 199 с.

9. Ахметшина Л. Г. Информационные возможности модуляционного преобразования при сегментации мультиспектральных изображений. Системні технології. 2004. № 6. C. 122–127.

10. Стюард И. Г. Введение в Фурье-оптику. М. Мир, 1985. 182 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2009_6/9.pdf