в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 5, Issue 6, 2009, Pages 52-57


Автор(и)

Г. В. Дзяк1, Т. В. Колесник1, Т. М. Булана2, К. Ю. Егоров1


Установа(ви)

1Дніпропетровська державна медична академія, Україна

2Дніпропетровський Національний Університет ім. О. Гончара, Україна


Назва статті

Інформаційна технологія системи динамічного моніторингу для діагностики серцево-судинних захворювань


Анотація (резюме)

У роботі запропонована інформаційна технологія аналізу даних добового моніторингу артеріального тиску та пульсу пацієнта, що забезпечує підтримку прийняття рішень медичним фахівцем. Розглянуто методологічні основи проведення моніторингу серцево-судинної системи, а також методи й обчислювальні схеми обробки даних, і функціонуючі програмні засоби, що автоматизують процес обробки даних у завданнях моніторингу серцево-судинної системи.


Ключові слова

інформаційна технологія, серцево-судинні захворювання, бази даних, бази знань, динамічний моніторинг, добовий моніторинг артеріального тиску, нейронні мережі


Список літератури

1. Буланая Т. М. Проектирование баз данных мониторирования сердечно-сосудистой системы. Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. 2003. т. 7. с. 82–91

2. Buschmann F., Meunier R., Rohnert H., Sommerlad P., Stal M. Pattern – Oriented Software Architecture. A System Of Patterns vol. 1, Wiley, New York, 1996. P. 457.

3. Буланая Т. М., Колесник Т. В., Подлисняк В. В. Возможности использования логистической регресии в кардиологии. Информационные технологии в управлении сложными системами 2008, межгос. наук.-метод. конф., 26–29 май 2008 г. Тез. докл. Днепропетровск, 2008. с. 123.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2009_6/13.pdf