в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 5, Issue 6, 2009, Pages 69-74


Автор(и)

З. М. Мнушко, Ю. В. Попова, І. В. Тіманюк


Установа(ви)

Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна


Назва статті

Багатошарова штучна нейронна мережа в прогнозуванні ємності фармацевтичного ринку


Анотація (резюме)

В статті надано характеристику етапів створення, принципів функціонування і архітектури розробленої багатошарової штучної нейронної мережі, що адаптована до її використання для прогнозування ємності фармацевтичного ринку на прикладі антигельмінтних лікарських препаратів. Наведено результати прогнозу обсягів реалізації антигельмінтних лікарських засобів, які свідчать про досить високу їх точність, що є підставою для практичного використання методу нейромережевого прогнозування у фармації.


Ключові слова

прогнозування, ємність фармацевтичного ринку, антигельмінтні лікарські препарати, багатошарові штучні нейронні мережі


Список літератури

1. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей. Пер. с англ. М., Издательский дом "Вильямс", 2003. 288с.

2. Кизим Н. А., Ястремская Е. Н., Сенчуков В. Ф. "Нейронные сети: теория и практика применения" Монография. Х., ИД "ИНЖЕК", 2006. 240 с.

3. Кричевский М. Л. Интеллектуальные методы в менеджменте. СПб., Питер, 2005. 304с.

4. Мнушко З. М., Ю. В. Попова Визначення та аналіз споживчого потенціалу ринку антигельмінтних лікарських препаратів. Клінічна фармація. 2008. Т. 12. №2. с. 30 – 34.

5. Мнушко З. М., І. В. Тіманюк Можливість використання нейронних мереж в прогнозуванні доступності лікарських засобів. Матеріали наук.-практ. Конф. до 10-річча спеціальностей "Економіка підприємства" та "Маркетинг" М-во охорони здоров'я України, М-во освіти та науки України, НФаУ. Х., 2007. С.327–328.

6. Тіманюк І. В. Науково-методичне обґрунтування маркетингової доступності протигрибкових лікарських препаратів. Автореферат дисс. канд. фарм. наук. Харків, 2008. 22 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2009_6/16.pdf