в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 6, Issue 7, 2010, Pages 113-117


Автор(и)

М. Л. Кочина, О. Г. Фірсов*


Установа(ви)

Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

*Харківський національний університет радіоелектроники, Україна


Назва статті

Апаратно-програмний комплекс для проведення психофізіологічних досліджень


Анотація (резюме)

Розглянуто технічну реалізацію та алгоритм роботи апаратно-програмного комплекса, який призначено для психофізіологічних досліджень, за допомогою якого можуть бути реалізовані як інструментальні, так і бланкові методики. До складу комплексу входить пристрій, що забеспечує генерування та вимір частоти стимулів, регістрацію часу реакції досліджуваного та підрахунок помилок. Тестові завдання пред'являються досліджуваному як на екрані монітору, так і за допомогою світлоізолюючих окулярів.


Ключові слова

апаратно-програмний комплекс, психофізіологічні дослідження, професійний відбір


Список літератури

1. Кальніш В. В., Єна А. І. Принципи професійного психофізіологічного відбору. Гігієна праці. Вип. 32. К., 2001. С.131–144.

2. Макаренко Н. В., Кольченко Н. В. Использование прибора ПНН-3 для эксперсс-диагностики психофизиологических особенностей водителей автомобилей. Тез. Докл. конф. по пробл. экперим. психологии. Львов, 1983. с. 72–73.

3. Седаков І. О., Косач О. Ю., Байбурін Р. З., Дудко В. І. Спосіб "ДІМА" визначення екстремального інформаційного навантаження людини. Патент України U99074238, Бюл. №2, 2001

4. Седаков І. О., Єна А. И., Худецький І. Ю., Скалецький Ю. М., Павленюк В. П. Спосіб рефлексометричного тестування для визначення професійно важливих якостей людини в умовах стресу. Патент України U99074239, Бюл. №2, 2001.

5. Польшин О. К., Гульбс О. А. Пристрій для виміру психофізіологічних параметрів. Патент України U200703990, 2007.

6. Борисенко А. І., Шумейко К. П. Пристрій для діагностики функціонального стану людини "Молния". Патент України U200609326, Бюл. №2, 2007.

7. Тейлор Дж. Введение в теорию ошибок. Пер. с англ. Л. Г. Деденко. М. Мир, 1985. 272с., ил.

8. Макаренко Н. В. Теоретические основы и методики профессионального психофизиологического отбора военных специалистов. НИИ проблем военной медицины Украинской военно-медицинской академии. К., 1996. 336 с.

9. Кочина М. Л., Фирсов А. Г. Многофункциональный прибор для проведения психофизиологических исследований. Прикладная радиоэлектроника. 2010. т. 9. №2. С.260–265.

10. Таненбаум Э., Вудхалл А. Операционные системы: разработка и реализация. СПб. Питер, 2006. 576 с.

11. Кочина М. Л., Фирсов А. Г. Информационная технология оценки временных и частотных показателей организма человека. Системи обробки інформації. 2010. № 2 (83) с. 243–247.

12. Кочина М. Л., Каминский А. А. Компьютерный ритмограф. Радиотехника. 2010. Вып.160. С.263–267.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2010_7/113-117_Kochina_Firsov.pdf