в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 6, Issue 7, 2010, Pages 125-132


Автор(и)

І. В. Пестун, І. В. Бондарєва, З. М. Мнушко, М. М. Нессонова*


Установа(ви)

Кафедра менеджменту та маркетингу у фармації

*Кафедра фармакоінформатики

Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна


Назва статті

Методика прогнозування рівня розвитку аптечних підприємств за оцінками факторів мікросередовища


Анотація (резюме)

Метою даної роботи є побудова математичної моделі прогнозування рівня розвитку аптечного підприємства за оцінками впливу факторів мікросередовища − споживачів, постачальників, конкурентів і контактних аудиторій. Для цього використано методи багатовимірного статистичного аналізу, параметричні і непараметричні процедури математичної статистики. В результаті побудовано моделі дискримінантних функцій, що дозволять прогнозувати рівень розвитку аптечного підприємства в залежності від змін факторів мікросередовища, а це є необхідним для збереження і посилення положення аптечного підприємства на фармацевтичному ринку.


Ключові слова

фактори мікросередовища, аптечне підприємство, рівень розвитку, дискримінантні моделі


Список літератури

1. Громовик Б. П., Борищук В. О., Мокрянин С. М., Кухар О. О. Дослідження стратегічних пріоритетів управління фармацевтичними організаціями за умови змін середовища функціонування. Фармацевтичний журнал. 2006. №6. с. 3–8.

2. Кендалл М., Стюарт А. Статистические выводы и связи. М. "Наука", 1973. 899 с.

3. Мнушко З. М., Підліснюк І. В., Пестун І. В. Оцінка впливу факторів макросередовища на роботу аптечних закладів. Вісник фармації. 2008. №2(54). С.34–37.

4. Мнушко З. М., Пестун І. В. Стан та перспективи впливу макрооточення на діяльність фармацевтичних організацій в Україні. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2008. №1. т. 1. с. 8–14.

5. Орлов А. И. Прикладная статистика. Учебник. М. Издательство "Экзамен", 2004. 656 с.

6. Пестун І. В., Бондарєва І. В. Аналіз впливу факторів зовнішнього мікросередовища на роботу аптечних підприємств. Запорожский медицинский журнал. 2009. №6. т. 11. С.131–134.

7. Сошникова Л. А., Тамашевич В. Н., Уебе Г., Шеффер М. Многомерный статистический анализ в экономике. Учеб. пособие для вузов под ред. проф. В. Н. Тамашевича. М. ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 598 с.

8. Холлендер М., Вульф Д. Непараметрические методы статистики. М. Финансы и статистика, 1983.

9. Mayrhofer U. International market entry: does the home country affect entry-mode decisions? Journal of International Marketing. 2004. vol. 12, no. 4.

10. Velitchka D., Weitz B. When should a retailer create an exciting store environment. Journal of Marketing. 2006. vol.70, no. 1.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2010_7/125-132_Pestun.pdf