в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 7, Issue 8, 2011, Pages 83-87


Автор(и)

А. Ю. Погосян


Установа(ви)

Єреванський державний медичний університет, Вірменія


Назва статті

Денситометричне і радіовізіографічне обгрунтування застосування бджолиного воску в якості мембран для направленої регенерації кістки в експерименті


Анотація (резюме)

Проведено досліди на 17 кроликах, на нижній щелепі яких створювався крайовий самостійно не відновлюваний дефект. Залежно від підгрупи, створений дефект заповнювався або тільки алогенним демінералізованим кістковим матриксом, або поверх останнього накладалася резорбіруєма мембрана на основі колагену, або мембрана з бджолиного воску, або дефект не заповнювався нічим. Результати комп'ютерної денситометрії та радіовізіографічного обстеження в режимі ізоплотності проведені через 6 місяців після операції показали, що ефективність застосування мембрани з бджолиного воску не поступається мембрані на основі колагену і його можна рекомендувати як матеріал вибору для спрямованої регенерації кістки.


Ключові слова

комп'ютерна денситометрія, радіовізіографія, алогенний кістковий матрикс, спрямована регенерація кістки, бджолиний віск


Список літератури

1. Арутюнян А. А. Экспериментальноклиническое обоснование применения насыщенной тромбоцитами плазмы при ксенотрансплантации дефектов альвеолярного отростка. Дисс. на соискание уч. ст. к.м.н. Ереван 2009., стр. 70–72.

2. Григорьев В., Постолаки А., Щербатюк Д., Постолаки И. Денситометрия кортикальной пластинки альвеол фронтальных зубов. Ж. Curierul medical. Молдова 5 (293). 2006. стр. 23–27.

3. Линдебратен А. Д., Королюк И. П. Медицинская радиология и рентгенология. М. Медицина, 1993. стр. 67.

4. Рабухина Н. А., Аржанцев А. П., Рентгенодиагностика в стоматологии. МИА 1999. стр. 452.

5. Рабухина Н. А., Голубева Г. И., Перфильев С. А. Спиральная компьютерная томография при заболеваниях челюстно-лицевой области. М. 2006 стр. 128.

6. Хомяков Ю. С. Индекс оптической плотности кости. Вестник рентгенологии и радиологии. 1975, 3 стр. 25–27.

7. Amorim M. A., Takayama L., Jorgetti V., Pereira R. M. Comparative study of axial and femoral bone mineral density and patameters of mandibular bone quality in patients receiving dental implants. Osteoporos Int. 2006 Oct., 17(10) 494–500.

8. Gabric Pandurik D., Katanek D., Granic M., Komljenovic-Blitva D., Basha M., Susic M. Dencitometric analysis of dental implant placement between flapless technique and the two-stage technique-a pilot-study. Coll Antropol. 2008 Jun., 32 (2) 529–33.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2011_8/pogosyan_14.pdf