в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 8, Issue 9, 2012, Pages 35-37


Автор(и)

В. П. Марценюк, Р. О. Сарабун


Установа(ви)

Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, Україна


Назва статті

Програмне середовище побудови штучних ЕКГ


Анотація (резюме)

У даній роботі здійснено аналіз існуючих моделей побудови штучних ЕКГ. Запропоновано веб-інтегроване програмне середовище, до складу якого входить бібліотека Java-класів, яка дозволяє будувати штучні ЕКГ сигнали на основі моделі МакШеррі.


Ключові слова

електрокардіограма, RR-інтервал, ЕКГ, модель ЕКГ


Список літератури

1. Ayatollahi A., Jafarnia Dabanloo N, McLernon D. C, Johari Majd V., Zhang. H. A comprehensive model using modified Zeeman model for generating ECG signals. Iranian Journal of Electrical & Electronic Engineering, April 2005 J.(2) p. 88–94.

2. Thanom W., Loh R. N. K. Nonlinear Control of Heartbeat Models. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, 2011 N9(1) p.21–27.

3. McSharry P. E., Clifford G., Tarassenko L., Smith L. A. A dynamical model for generating synthetic electrocardiogram signals. IEEE Transaction On biomedical Engineering, 2003 N50(3) p. 289–294.

4. Марценюк В. П., Андрущак І. Є. Програмне середовище фармако-кінетичних системних досліджень. Искусственный интеллект 2009 (3), 126–131.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2012_9/35-37_Marzhenuk_9.pdf