в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 8, Issue 9, 2012, Pages 54-57


Автор(и)

Ю. В. Антонова-Рафі, В. М. Антонов


Установа(ви)

Національний технічний університет України "КПІ", Київ

Українська Академія Акмеологічних Наук, Київ


Назва статті

Кіберакмеологічні засоби експрес-аналізу і моніторингу біологічних об'єктів на основі проектування медико-біологічних інформаційних систем


Анотація (резюме)

Стаття присвячена розгляду питань теорії і практики кіберакмеологічного та кібербіхевіористичного підходу до управління високопродуктивними кіберакмеологічними когнітологічними автоматизованими робочими місцями (АРМ), який полягає у широкому використанні комп'ютерних інформаційних технологій в процесі прийняття управлінських рішень на принципах синергетичного, акмеологічного й креативного управління. Розроблена концепція, принципи та вимоги до побудови АРМ з метою їх проектування на основі відповідної технології. Визначена класифікація АРМ.


Ключові слова

акмеологія, кібернетика, експрес-аналіз, моніторинг, система, інформація


Список літератури

1. Антонов В. М. Дистанційне навчання: Кіберакмеологічний підхід. Монографія. Херсон. 2011. 156 с.

2. Антонов В. М., Антонова-Рафі Ю. В. Кібернетична акмеологія: теорія та практика моделювання, акселерації та розвитку людини. КНТ. 2011. 280 с.

3. Антонов В. М. Кібернетична акмеологія: технологія розвитку та удосконалення Людини. Монографія. ВПЦ "Київский ун-т". 2011. 290 с.

4. Бабенко Л. П., Лавріщева Е. М. Основи програмної інженерії. Знання. 2001. 269 с.

5. Лаврищева Е. М. Методи программирования: теория, инженерия, практика. Наук. Думка. 2006. 452 с.

6. Хакен Г. Синергетика. Мир. 1983. 346 с.

7. Чернавский Д. С. Синергетика и информация. Знание. 1990. 48 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2012_9/54-57_Antonov_9.pdf