в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 8, Issue 9, 2012, Pages 133-137


Автор(и)

О. А. Рижов, А. М. Попов


Установа(ви)

Запорізький державний медичний університет, Україна


Назва статті

Моделі знань в системах дистанційного навчання, Частина III. Когнітівний прототип — природний патерн структуризації і представлення декларативних знань


Анотація (резюме)

У роботі на основі аналізу емпіричної структуризації знань в навчально-методичних матеріалах, показана інваріантність використовуваних патернів, які відповідають когнітивним прототипам. Розроблено універсальну модель подання знань для інтелектуальних систем дистанційного навчання.


Ключові слова

дистанційне навчання, когнітивна наука, когнітивний прототип, когнітивна структура, структуризація знань, навчальна онтологія


Список літератури

1. Башмаков А. И., И. А. Башмаков Интеллектуальные информационные технологии. Учеб. пособие, Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. 304 с.

2. Когнитивный подход. Научная монография. Под ред. Лекторский В. А. "Канон +" РООИ "Реабилитация", 2008. 464 с.

3. Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика, Изд-во "Восток-Запад", 2007. 315 с.

4. Robert L. Solso, Kimberly M. MacLin, Otto H. Maclin. Cognitive Psychology, Pearson, 2008. 592 p.

5. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/entries/cognitive-science/

6. Рыжов А. А., Попов А. Н. Анализ эмпирического опыта использования когнитивных структур в педагогической деятельности, Вища освіта України Додаток 4, том V (23), 2010. Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". с. 255–261.

7. Бершадский М. Е. Когнитивная технология обучения: теория и практика применения, Изд-во "Сентябрь", 2011. 256с.

8. Рижов О. А., Попов А. М. Інваріантна модель подання знань у системах дистанційного навчання на основі об'єктно орієнтованого підходу, Медична інформатика та інженерія. 2010. № 1. с. 100–109.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2012_9/133-137_RIZHOV_9.pdf