в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 8, Issue 9, 2012, Pages 141-145


Автор(и) Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк, П. Р. Сельський


Установа(ви)

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського", Україна


Назва статті Обґрунтування використання інформаційних технологій для підготовки лікарів сімейної медицини та покращення якості медичної допомоги на первинному рівні


Анотація (резюме)

В статті розкрито досвід впровадження новітніх методик при викладанні клінічних дисциплін у Тернопільському державному медичному університеті ім. І. Я. Горбачевського. Обґрунтовано об'єктивність комплексного семестрового тестового іспиту за результатами оцінювання предметів. Показано ефективність впровадження інформаційних технологій на первинному рівні для підготовки висококваліфікованих спеціалістів та підвищення якості медичної допомоги.


Ключові слова інноваційні методики, тестове оцінювання, інформаційні технології


Список літератури

1. Минцер О. П., Вороненко Ю. В., Бабинцева Л. Ю. [и др.] Концепция информатизации здравоохранения в Украине. Медична інформатика та інженерія. 2012. № 3. с. 5–29.

2. Мінцер О. П., Краснов В. В., Тахере Г. Інформаційно-технологічні проблеми організації телемедичних консультатцій. Медична інформатика та інженерія. 2011. №4. с. 32 37.

3. Квєтний Р. Н., Компанець М. М., Кривогубченко С. Г., Кулик А. Я. Основи техніки передавання інформації. Підручник. УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. 198 с.

4. Волосовець О. П. Питання якості освіти в контексті впровадження засад Болонської декларації у вищій медичній школі, Матеріали науково-методичної конференції Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти, 2005. с. 8–16.

5. Ковальчук. Л. Я. Результати реалізації новітніх методик навчального процесу в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського та плани на майбутнє. Медична освіта. 2012. № 2. С.11–17.

6. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості освіти у Європейському просторі вищої освіти. Ленвіт, 2006. С.15–16.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2012_9/141-145_Kovalchuk_Martsenyuk_9.pdf