в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2018.14.01


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 13, Issue 14, 2018, Pages 11–18


Автор(и)

Г. О. Пезенцалі


Установа(ви)

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, Київ


Назва статті

Гармонізація міжнародних стандартів і розроблення моделей для організації обігу електронних рецептів


Анотація (резюме)

Введення. Щоб забезпечити належний обіг електронних рецептів, треба узгодити базові вимоги до відповідної інформації, яку мають розпізнавати залучені в обіг інформаційні системи. Окреслюючитакі вимоги, слушно врахувати світовий досвід у цій сфері.

Постановка завдання. Методологія. Для використання світового досвіду щодо електронних рецептів треба обрати необхідні міжнародні інформаційні стандарти. Підготувати проекти (переклад і укладання) відповідних гармонізованих національних стандартів. Застосувати положення наведених стандартів для реалізації електронних рецептів і їх обігу, для цього розробити й описати відповідні моделі об'єктів, бізнес-процесів та структури інформаційного середовища обігу електронних рецептів.

Мета роботи. Відповідні міжнародним вимогам норми щодо електронних рецептів і побудовані на їх основі моделі щодо електрон них рецептів та їх обігу.

Результати дослідження. Результатами є проекти гармонізованих інформаційних стандартів щодо електронних рецептів та систем словників лікарських засобів. Розроблені моделі об'єктів приписування лікарського засобу пацієнту, базового цільового процесу приписування–відпуску–вживання лікарського засобу, відповідного робочого процесу з застосуванням електронного рецепту, обігу електронного рецепту в інформаційному середовищі. На основі цих моделей запропоновано сценарії щодо процесу, статуси електронного рецепта, інформаційні події та сигнали, якими обмінюються інформаційні системи, базові складові середо вища: інформаційні системи та модулі на основі контрольованих систем словників лікарських засобів.

Висновок. Реалізація електронних рецептів потребує вирішення проблеми їх обігу, для чого застосовні моделі, розроблені відповідно до вимог розглянутих стандартів. Визначено основні напрями подальшої розбудови середовища обігу електронних рецептів, наголошено на необхідності застосовувати системи словників лікарських засобів для актуалізації узгодженої інформації та подання лікарських засобів на різних рівнях абстракції.


Ключові слова

стандарти інформатики в охороні здоров'я, електронний рецепт, системи словників лікарських засобів, приписування лікарського засобу, моделі щодо електронного рецепту, середовище обігу електронних рецептів.


Список літератури

1. И. Ю. Ревяцкий. Информационное обеспечение системы выписывания электронных рецептов. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2013, т. 30, № 4, сс. 48–52.

2. Бойко А. І., Парновський Б. Л. Січкоріз О. Є., Квасницька Г. М., Криницька Г. Г., Гулько Н. Я., Білик Л. С., Максимишин Б. Й. Шляхи інтеграції медичної та фармацевтичної допомоги при реформуванні вітчизняної системи охорони здоров'я на прикладі реалізації проекту "Інформатизація рецептурного обігу протидіабетичних лікарських засобів" на регіональному рівні. Новини медицини та фармації. 2013, № 5 (449), cс. 12–14.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2018_14/001.pdf