в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 13, Issue 14, 2018, Pages 0–00


Автор(и) В.Н.Соколов. З.Н.Шавладзе, Н.В.Піліпюк, Ф.Д. Евчев, Е.Ю.Мірза, М.А.Любчак, Л.В.Аніщенко


Установа(ви) Одеський національний медичний університет


Назва статті Тривимірна реконструкція і віртуальна ендоскопія злоякісних пухлин гортаноглотки і гортані


Анотація (резюме)

Вступ. Радіолог вносить цінний внесок в постановку раку гортані, і це безпосередньо впливає на планування лікування. У цьому огляді основна увага приділяється основним анатомічним концепціям, схемами поширення пухлини і способам виявлення цього за допомогою оптимальної обробки поперечного перерізу (СКТ,, МРТ, виртуальная ларингоскопия, ДВІ, ПЕТ / КТ). Обговорюються і ілюструються питання, пов'язані з співвідношенням пухлини з шлуночкових комплексом , підслизовим гортанними просторами, участю гортанних хрящів і метастатичним поширенням. Описано вплив цих результатів візуалізації на спектр терапевтичних варіантів. Наводяться у зможний переваги комбінованих методів СКТ, МРТ, ДВІ і ПЕТ / КТ в діагностиці різних локалізацій раку гортані. У статті описується різні методи постановки діагнозу раку гортані, починаючи від звичайного рентгено-томографічного дослідження і використання сучасних методів, таких як СКТ, МРТ, ДВІ, ПЕТ / КТ та віртуальної ларингоскопии, питання про використання якої в клінічній практиці залишається відкритим до теперішнього часу. Наводяться можливі переваги комбінованих методів СКТ, МРТ, ДВІ і ПЕТ / КТ в діагностиці різних локалізацій раку гортані.

Мета роботи. Провести точну розробку методичних прийомів при проведенні спіральної комп'ютерної томографії, включаючи використання 3Д реконструкцію і віртуальну ендоскопію при підозрі на злоякісні пухлини гортаноглотки і гортані. Встановити стадію захворювання шляхом виявлення регіонарних і віддалених метастазів, визначити стратегію радикальної хірургії, прогнозувати результат проведеного лікування, оцінити ефективність хіміо- променевої терапії.

Матеріали та методи. Порівняння можливостей спіральної комп'ютерної томографії та віртуальної ендоскопії у хворих на рак гортаноглотки і гортані було виконано на основі оцінки власних результатів обстеження більш ніж у 469 пацієнтів. Нами була вивчена ефективність різних методів дослідження, починаючи від стандартних рентгенограм і закінчуючи МСКТ, МРТ, ДВІ (дифузно зважене зображення) і ПЕТ / КТ. ДВІ заснований на реєстрації змін у характері броунівського руху молекул води в різних патологічних процесах При цьому вивчалася інтенсивність сигналу і розраховувалися значення коефіцієнта дифузії (А DC). ПЕТ / КТ проводився з використанням міченої радіоактивним ізотопом фтор 18- дезоксиглюкозу (ФДГ). Це дозволило більш об'єктивно оцінити можливості вищенаведених методів.

Результати та висновки Застосування СКТ дозволяло визначати широке поширення процесу на прилеглі органи (щитовидна залоза) і м'які тканини шиї, в просвіт трахеї, деструкцію хрящів гортані, виявляти стенозирование. Однак, найкращим способом виявлення стенозирования є віртуальна ларингоскопия. МРТ і ПЕТ / КТ дозволяли виявляти метастазування процесу в регіонарні і віддалені лімфовузли; виявляти рецидивирование пухлини; проводити оцінку ефективності проведення хіміо- променевої терапії.


Ключові слова оцінка методів застосування СКТ, МРТ, віртуальної ендоскопії, інтенсивність сигналів в серії ДВІ, ПЕТ / КТ в оцінці метаболізму меченной глюкози при раку гортані і ротоглотки


Список літератури


Повнотекстова версія