в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2018.14.10


Опис-посилання ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 13, Issue 14, 2018, Pages 81–101


Автор(и) В. М. Соколов, З. М. Шавладзе, Ф. Д. Євчев, М. В. Пилипюк, В. М. Цвіговський, Г. М. Рожковська, Т. К. Дорофєєва, Е. М. Дойкова, О. А. Корсун, Л. В. Аніщенко


Установа(ви)

Одеський національний медичний університет, Україна


Назва статті Злоякісні пухлини гортаноглотки і гортані — тривимірна реконструкція і віртуальна ендоскопія


Анотація (резюме)

Вступ. Радіолог вносить цінний внесок в постановку діагнозу раку гортані, і це безпосередньо впливає на планування лікування. У цьому огляді основна увага приділяється основним анатомічним концепціям, схемами поширення пухлини і способам виявлення цього за допомогою оптимальної обробки поперечного перерізу (СКТ, МРТ, виртуальная ларингоскопия, ДВІ, ПЕТ/КТ). Обговорюються і ілюструються питання, пов'язані з співвідношенням пухлини з шлуночкових комплексом, підслизовим гортанними просторами, участю гортанних хрящів і метастатичним поширенням. Описано вплив цих результатів візуалізації на спектр терапевтичних варіантів. Наводяться у зможний переваги комбінованих методів СКТ, МРТ, ДВІ і ПЕТ/КТ в діагностиці різних локалізацій раку гортані. У статті описується різні методи постановки діагнозу раку гортані, починаючи від звичайного рентгено-томографічного дослідження і використання сучасних методів, таких як СКТ, МРТ, ДВІ, ПЕТ/КТ та віртуальної ларингоскопии, питання про використання якої в клінічній практиці залишається відкритим до теперішнього часу. Наводяться можливі переваги комбінованих методів СКТ, МРТ, ДВІ і ПЕТ/КТ в діагностиці різних локалізацій раку гортані.

Мета роботи. Провести точну розробку методичних прийомів при проведенні спіральної комп'ютерної томографії, включаючи використання 3Д реконструкцію і віртуальну ендоскопію при підозрі на злоякісні пухлини гортаноглотки і гортані. Встановити стадію захворювання шляхом виявлення регіонарних і віддалених метастазів, визначити стратегію радикальної хірургії, прогнозувати результат проведеного лікування, оцінити ефективність хіміо- променевої терапії.

Матеріали та методи. Порівняння можливостей спіральної комп'ютерної томографії та віртуальної ендоскопії у хворих на рак гортаноглотки і гортані було виконано на основі оцінки власних результатів обстеження більш ніж у 469 пацієнтів. Нами була вивчена ефективність різних методів дослідження, починаючи від стандартних рентгенограм і закінчуючи МСКТ, МРТ, ДВІ (дифузно зважене зображення) і ПЕТ/КТ.
ДВІ заснований на реєстрації змін у характері броунівського руху молекул води в різних патологічних процесах При цьому вивчалася інтенсивність сигналу і розраховувалися значення коефіцієнта дифузії (А DC). ПЕТ/КТ проводився з використанням міченої радіоактивним ізотопом фтор 18- дезоксиглюкозу (ФДГ). Це дозволило більш об'єктивно оцінити можливості вищенаведених методів.

Результати та висновки. Застосування СКТ дозволяло визначати широке поширення процесу на прилеглі органи (щитовидна залоза) і м'які тканини шиї, в просвіт трахеї, деструкцію хрящів гортані, виявляти стенозирование. Однак, найкращим способом виявлення стенозирования є віртуальна ларингоскопия. МРТ і ПЕТ/КТ дозволяли виявляти метастазування процесу в регіонарні і віддалені лімфовузли, виявляти рецидивирование пухлини, проводити оцінку ефективності проведення хіміо- променевої терапії.


Ключові слова метод застосування СКТ, МРТ, віртуальна ендоскопія, ДВІ, ПЕТ/КТ, метаболізм меченной глюкози, рак гортані і ротоглотки


Список літератури

1. Urba S. G., Wolf G. T., Bradford C. A., et al. Neoadjuvant therapy for organ preservation in head and neck cancer. Laryngoscope, 2000, iss. 110, pp. 2074–2080.

2. Marakami R., Furusawa M., Baba Y., et al. Dynamic Helical CT of T1 and T2 Glottic Carcinomas: Predictive Value for Local Control with Radiation Therapy. JNR Am. J. Neuroradiol., 2000, vol. 21, iss. 7, pp. 1320–1326.

3. Head and neck cancer: consensus standards for the process of care. Ed by Wilson J. A., British Assoc. of Otorhinolaryngologists, 2nd ed. London, 2000, vol. 22, no. 2, pp. 111–119.

4. Nishiyama Y., Yamamoto Y., Yokoe K., et al. Superimposed dualisotope SPECT using99mTc-hydroxymethylene diphosphonate and 201Tl-chloride to assess cartilage invasion in laryngohypopharyngeal cancer. Ann Nucl Med., 2004, vol. 18, iss. 6, pp. 527–532.

5. Barbosa M. M., Araujo V. J., Jr, Boasquevisque E., et al. Anterior vocal commissure invasion in laryngeal carcinoma diagnosis. Laryngoscope, 2005, iss. 115, pp. 724–730.

6. Theony H. C., Delaere P. R., Hermans R. Correlation of local outcome after partial laryngectomy with cartilage abnormalities on CT. AJNR Am. J. Neuroradiol., 2005, vol. 26, no. 3, pp. 674-678.

7. Gordin A., Daitzchman M., Dowek I., Yefremov N., and oth. Fluorodeoxyglucose-positrone emission tomography/computed tomography imaging in patience with carcinoma of the larynx: diagnostic accuracy and impact on clinical management. Laryngoscope, 2006, vol. 116, no. 2, pp. 273–278.

8. Mukherji S. K., Bradford C. R. Controversies: is the role for positron-emission tomografic CT in the initial staging of head and neck carcinoma. Am. J. Neuroradiol. (AJNR), 2006, vol. 27, pp. 243–245.

9. Barbosa M. M., Araujo V. J., Jr, Boasquevisque E., et al. Anterior vocal commissure invasion in laryngeal carcinoma diagnosis. Laryngoscope, 2005, iss. 115, pp. 724–730.

10. Ljumanovic R., Langendijk J. A., Hoekstra O. S., Leemans C. R., Castalijns J. A. Distant metastases in head and neck carcinoma: identification of prognostic groups with MR imaging. Eur. J. Radiol., 2006, iss. 60, pp. 58–66.

11. Gordin A., Daitzchman M., Doweck I. Fluorodeoxyglucose-positron emission tomography/computed tomography imaging in patients with carcinoma of the larynx: diagnostic accuracy and impact on clinical management. Laryngoscope, 2006, iss. 116, pp. 273–278.

12. Ljumanovic R., Langendijk J. A., Hoekstra O. S., Leemans C. R., Castalijns J. A. Distant metastases in head and neck carcinoma: identification of prognostic groups with MR imaging. Eur. J. Radiol., 2006, iss. 60, pp. 58–66.

13. Mukherji S. K., Bradford C. R. Controversies: is there a role for positron-emission tomographic CT in the initial staging of head and neck carcinoma? AJNR Am. J. Neuroradiol., 2006, vol. 27, pp. 243–245.

14. Castaldi P., Leccisotti L., Bussu F., Miccichи F. and Rufini V. Role of 18F-FDG PET-CT in head and neck squamous cell carcinoma. Otorhinolaryngol. Ital., 2013, vol. 33, no. 1, pp. 1–8.

15. Citil S., Dogan S. et al. Comparison of Dynamic Contrast-Enhanced MRI and PET/CT in the Evaluation of Laryngeal Cancer After Inadequate CT Results. J. Radiol., 2015, iss. 80, pp. 428–432.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2018_14/010.pdf