в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2019.15.11


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 14, Issue 15, 2019, Pages 123-130


Автор(и)

О. А. Панченко 1, 2, А. В. Кабанцева 3, В. Г. Антонов 1, І. О. Сердюк 1


Установа(ви)

1ДЗ "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України"

2ГО "Всеукраїнська професійна психіатрична ліга"

3ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом"


Назва статті

Інформаційна підтримка безпеки дорожнього руху


Анотація (резюме)

Вступ. Дієва підтримка безпеки дорожнього руху в сучасних реаліях неможлива без залучення інформаційно-комунікаційних інновацій.

Мета роботи. Дослідити інформаційний аспект підтримки безпеки дорожнього руху.

Результати дослідження. Розглянуто проблеми дорожньо-транспортного травматизму в Україні. Запропоновано п'ятифакторну модель системи безпеки дорожнього руху: людна, автомобіль, дорога, середовище, інформаційний простір. Наголошено, що основна роль в системі належить людині, проте саме вона є найменш надійним її елементом. Представлена структура психодіагностики надійності професійної діяльності водія та пропозиції щодо створення відповідного апаратно-програмного комплексу. Підкреслено значущість інформаційного аспекту моделі системи безпеки дорожнього руху, та необхідність комплексної інформаційної підтримки на всіх її рівнях.

Висновки. Запропонована модель комплексної системи безпеки дорожнього руху, де інформаційна складова є визначальною в багатьох аспектах її функціонування.


Ключові слова

безпека дорожнього руху, інформаційна підтримка, інформаційний простір, модель діагностики надійності водія, апаратно-програмний комплекс


Список літератури

1. Статистика ДТП в Україні за 2018 рік. Офіційний сайт патрульної поліції України. 2019. URL: http://patrol.police.gov.ua/statystyka/ (дата звернення: 27.09.2019).

2. Рингач Н. Ціна втрат, яким можна запобігти. ДТП в Україні. Дзеркало тижня. 2017. № 46. сс. 1–6.

3. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь. 2017. 176 с.

4. Всемирный доклад о предупреждении дорожно-транспортного травматизма. Всемирная организация здравоохранения. 2004. 259 с.

5. Панченко О. А., Банчук Н. В., Кабанцева А. В. и др. Медико-психологический контроль на автомобильном транспорте. Под ред. О. А. Панченко. Харьков, ИПП "Конкраст". 2017. 288 с.

6. Кабанцева А. В. Психодіагностика надійності професійної діяльності водіїв пасажирського автотранспорту. Дис. канд. психол. наук. Харків. 2017. 262 с.

7. Информационные системы — руководство по безопасности дорожного движения для руководителей и специалистов. ВОЗ. Всемирный банк. ФИА. GRSP. 2010. 192 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2019_15/011.pdf