в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2020.16.08


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 15, Issue 16, 2020, Pages 121-128


Автор(и)

О. А. Панченко1,2, В. Г. Антонов1


Установа(ви)

1ДЗ "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України", Київ

2ГО "Всеукраїнська професійна психіатрична ліга", Київ


Назва статті

Фактори інформаційної безпеки суспільного розвитку в державному управлінні


Анотація (резюме)

Вступ. В умовах турбулентного стану суспільства зростає потреба в науково обґрунтованих методах і технологічних рішеннях для вдосконалення системи забезпечення інформаційної безпеки не тільки держави, а й суспільства й особистості зокрема.

Мета роботи. Виокремити значущі фактори інформаційної безпеки суспільного розвитку та дослідити роль державного управління в умовах актуалізації інформаційних загроз та ризиків.

Результати дослідження. Розглянуто сутність державних управлінських підходів щодо інформаційної безпеки на основі трактування в термінах управління ризиками. Для дієвого управляння ризиками, вироблення ефективних моделей державного управління у сфері інформаційної безпеки виділено 8 найбільш значущих факторів. Підкреслено, що успішне управління інформаційною безпекою базується на чотирьох парадигмах: системна, синергетична, феноменологічна та когнітивна. Втім вони не є універсальними й відокремленими в якомусь конкретному випадку, тобто мають системний характер, і управління безпекою повинно базуватися на їх комплексному застосовуванні залежно від ситуації і особливості процесу управління. Проаналізовано класичну модель підтримки рівноваги стану динамічної системи, показано, що вона може бути задіяна для забезпечення інформаційної безпеки.

Висновки. Запропоновані підходи та модель дозволяють пояснити причини порушення рівноваги динамічної системи інформаційної безпеки під дією факторів впливу та ризиків, що їх супроводжують, та визначити заходи в державному управлінні щодо її забезпечення.


Ключові слова

інформаційна безпека, фактори інформаційної безпеки, суспільство, державне управління, модель забезпечення інформаційної безпеки


Список літератури

1. Гринберг Р. С. Основные проблемы современного турбулентного мира. Гуманитарий Юга России, 2013, № 2, cс. 22–28.

2. Розов Н. С. Эпохи турбулентности и их преодоление. Полития, т. 92, № 1, 2019, сс. 81–96.

3. Панченко О. А. Інформаційна безпека в епоху турбулентності: державно-управлінський аспект. К., КВІЦ, 2020, 332 с.

4. Кормич Б. А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України. Монографія, Одеса, Юридична література, 2003, 472 с.

5. Кавун С. В. Інформаційна безпека. Підручник. Харків, Вид. ХНЕУ, 2009, 368 с.

6. Тихомиров О. Забезпечення інформаційної безпеки: теоретико-правовий аспект. Право України, 2011, № 4, сс. 252–259.

7. Панченко О. А., Банчук Н. В. Информационная безопасность личности. К., КИТ. 2011, 672 с.

8. Муравська (Якубівська) Ю. Є. Інформаційна безпека суспільства: концептуальний аналіз. Економіка і суспільство, 2017, № 9, сс. 289–294.

9. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов. Под общ. ред. С. В. Белова. М.: Высшая школа. 1999, 40 с.

10. Урсул А. Д., Цырдя Т. (Ф). Н. Информационная безопасность. Сущность, содержание и принципы ее обеспечения.
URL: http://security.ase.md/publ/ru/pubru22.html (дата звернення: 07.12.2020).

11. Щекотин Е. В. Проблема благополучия в турбулентном социуме: аспект безопасности. Вестник науки Сибири, 2017, т. 27, № 4, сс. 74–83.

12. Щекотин Е. В. Социальное управление в турбулентном обществе: вопросы безопасности и риска. Социум и власть, 2016, т. 57, № 1, сс. 87–92.

13. Панченко О. А., Пархоменко-Куцевіл О. І., Антонов В. Г. Інформаційні виклики епохи турбулентності в державному управлінні. Публічне управління та митне адміністрування: Серія "Державне управління", 2020, т. 25, № 2, сс. 196–204.
https://doi.org/10.32836/2310-9653-2020-2.34

14. Stinchcombe A. Constructing Social Theories. Chicago, University of Chicago Press. 1987, 320 p.

15. Головко Н. В. Предпринимательский университет и функционализм А. Стинчкомба. Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Философия, 2014, т. 12, вып. 3. сс. 53–61.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2020_16/008.pdf