в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2020.16.16


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 15, Issue 16, 2020, Pages 57-61


Автор(и)

Ж. В. Сотнікова-Мелешкіна, О. В. Мартиненко


Установа(ви)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна


Назва статті

Спосіб валідизації методики оцінки якості життя, що пов'язана зі здоров'ям школярів


Анотація (резюме)

Вступ. Дослідження проведено з метою валідизації розробленої колективом авторів "Методики оцінки якості життя, пов'язаної зі здоров'ям у дітей середнього шкільного віку".

Методи. У якості вихідної методики використано україномовний адаптований варіант опитувальника "Перелік дитячих симптомів", що використовується для виявлення психосоціальної дисфункції дітей у дитячій (Y-PSC) та батьківській (PSC) версіях. За результатами паралельного анкетування 228 учнів середнього шкільного віку (103 хлопці та 125 дівчат) проведено математичну обробку даних за допомогою кластерного аналізу методом К-середніх, дискримінантного, канонічного аналізу та аналізу надійності (альфа Кронбаха) у ліцензованому пакеті статистичних програм IBM SPSS Statistics 22.

Результати. Обробка методом кластеризації даних за анкетою Y-PSC та PSC показала найкращий розподіл на 3 кластери (величина F-тесту на 1% менше максимального, але середньоквадратична помилка методу знижується на 32% від максимального), що підтверджувалось методом дискримінантного (точність 96,4%) та канонічного аналізу (p<0,15). У запропонованому методі визначення якості життя, що пов'язана зі здоров'ям поділ на 3 кластера задовольняв вимогу статистичної значущості на рівні p<0,05, а його точність дорівнювала 98,7%. Обидві методики виявились дуже надійними і точними за внутрішньою погодженістю, про що свідчить оцінювання за допомогою альфи Кронбаха. Таким чином, при дуже високому ступені кластеризації на підставі опитування за вихідною та запропонованою методиками, анкета оцінки якості життя, що пов'язана зі здоров'ям у дітей середнього шкільного віку має статистичну значущість на рівні p<0,05 та може бути застосована у групових та популяційних дослідженнях для визначення фізичного, психічного та соціального благополуччя школярів за даними самооцінки.


Ключові слова

якість життя що пов'язана зі здоров'ям, середній шкільний вік, школярі, психосоціальна дисфункція, валідизація


Список літератури

1. Liu W., Lin R., Liu W., Guo Z., Xiong L., Li B., Cheng K. K., Adab P., Pallan M. J., Adab P., Pallan M. Relationship between weight status and health-related quality of life in Chinese primary school children in Guangzhou: a cross-sectional study. Health Qual Life Outcomes, 2016, vol. 14, iss. 1, pp. 166.
https://doi.org/10.1186/s12955-016-0567-7

2. Wu X. Y., Han L. H., Zhang J. H., Luo S., Hu J. W., Sun K. The influence of physical activity, sedentary behavior on healthrelated quality of life among the general population of children and adolescents: A systematic review. PLoS One, 2017, vol. 12, iss. 11. Article number: e0187668.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187668

3. Varni J. W., Katz E. R., Seid M., Knight T. S. The PedsQl 4.0 generic core Scales: sensitivity, responsiveness, and impact on clinical decision–making. J. Behavioral Medicine, 2010, vol. 25, iss. 2, pp. 175–193.
https://doi.org/10.1023/a:1014836921812

4. Novik A. A., Ivanova T., Kishtovich A. V. Stratification of patients using Qol parameters by the method of integral profiles. Quality of life research, 2003, vol. 12, iss. 7, pp. 770–789.

5. Weintraub N., Bar-Haim Erez A. Quality of Life in School (QoLS) Questionnaire: Development and Validity. American J. Occupational Therapy, 2009, vol. 63, 6, pp. 724–31.
https://doi.org/10.5014/ajot.63.6.724

6. Оцінка якості життя учнів початкової школи, яка пов'язана з їх навчальною діяльністю. Авт. св. №97048. Реєстр. 03.04.2020.

7. Фещенко Ю. І., Мостовий Ю. М., Бабійчук Ю. В. Процедура адаптації міжнародного опитувальника оцінки якості життя MOS SF-36 в Україні. Досвід застосування у хворих с бронхіальною астмою. Укр. пульмонологічний журнал. 2002, № 3, сс. 9–11.

8. Методика оцінки якості життя, пов'язаної зі здоров'ям у дітей середнього шкільного віку. Авт. св. № 99290; зареєстр 31.08.2020.

9. Murphy J. M., Jellinek M. S. Screening for psychosocial dysfunction in economically disadvantaged and minoritygroup children: Further validation of the pediatric symptom checklist. American J. Orthopsychiatry, 1988, vol. 58, no. 3, pp. 450-456.
https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.1988.tb01605.x

10. Міхановська Н. Г., Штриголь Д. В., Луценко О. Л., Куратченко І. Є. Психодіагностичний комплекс для оцінки наслідків домашнього насильства дітей: методичний посібник. Харків, PP "КП "УкрСіч", 2019, 130 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2020_16/016.pdf