в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2021.17.06


Опис-посилання

ISSN 1812-7231(print), ISSN 2786-5800 (Online) Klin. inform. telemed. Volume 16, Issue 17, 2021, Pages 69-82


Автор(и)

В. О. Кириченко, Т. В. Кульбашевська, О. В. Печенін, В. Г. Сергєєв


Установа(ви)

Національний Аерокосмічний Університет «ХАІ», Харків, Україна


Назва статті

Оцінка функції ендотелію при підвищеному тиску пацієнта та дії лікарських засобів


Анотація (резюме)

Вступ. У статті продовжено аналіз методики дослідження ендотеліальної регуляції тонусу артеріальних судин, заснованої на реєстрації та обробці реографічних сигналів у пробі з ендотелійзалежною вазодилатацією. Розглядається вплив підвищеного артеріального тиску пацієнта та фармакотерапії, що проводиться, на оцінку функції ендотелію. З використанням даних комплексу «РеоКом» демонструються отримані результати.

Мета роботи. Розгляд впливу підвищеного артеріального тиску пацієнта та фармакотерапії, що проводиться, на оцінку функ-ції ендотелію. Знаходження можливостей нейтралізації впливу зазначених факторів на точносні можливості запропонованого методу оцінки функції ендотелію.

Результати досліджень. Запропоновано та обґрунтовано спосіб нейтралізації впливу підвищеного артеріального тиску пацієнта та фармакотерапії, що проводиться, на результат оцінки функції ендотелію. Отримано експериментальні дані, що підтверджують працездатність запропонованих рішень та демонструють переваги реографічного методу оцінки функції ендотелію.

Висновки. Порівняно з класичним методом D. Celermajer, запропонований реографічний метод оцінки функції ендотелію забезпечує підвищення точності вимірювань та спрощення методики дослідження, дозволяє реалізувати скринінгові обстеження населення та контроль ходу лікування пацієнтів, знижує вартість обладнання та вимоги до кваліфікації фахівців, які проводять обстеження.


Ключові слова

оцінка функції ендотелію; реографічні дані; джерела похибки; артеріальний тиск; реактивна гіперемія; метод D. Celermajer; робоча точка ендотеліальної регуляції.


Список літератури

1. Celermajer D. S., Sorensen K. E., Gooch V. M. et al. Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis. Lancet, 1992, vol. 340, pp. 1111–1115.

2. Батаева Ю. Е., Кириченко В. А., Кисельгов Е. Н., Кульбашевский В. В., Сергеев В. Г. Исследование эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса. Вестник эпилептологии, 2015, №1 (43–44), cc. 15–48.

3. Батаева Ю. Е., Кириченко В. А., Кисельгов Е. Н., Кульба-шевский В. В., Сергеев В. Г. Исследование эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса (часть 2). Вестник эпилептологии, 2016, №1 (45–46), cc. 3–33.

4. Батаева Ю. Е., Кириченко В. А., Кисельгов Е. Н., Кульбашевский В. В., Сергеев В. Г. Выбор информационных параметров при реографической оценке функции эндотелия в пробе реактивной гиперемии. Вестник эпилептологии, 2017, №1 (47–48), cc. 3–18.

5. Батаева Ю. Е., Кириченко В. А., Кульбашевский В. В., Сергеев В. Г. Метод D. Celermajer и его возможности в оценке функции эндотелия. ISSN 1812-7231, Ж. Клин. информ. телемед., 2017, т. 12, вып. 13, сс. 64–69. doi: 10.31071/kit2017.13.08

6. Батаева Ю. Е., Кириченко В. А., Кульбашевская Т. В., Сергеев В. Г. Оценка функции эндотелия по реографическим данным. ISSN 1812-7231, Ж. Клин. информ.телемед., 2018, т. 13, вып. 14, сс. 19–27. DOI: 10.31071/kit2018.14.02

7. Батаева Ю. Е., Кириченко В. А., Кульбашевская Т.В., Сергеев В. Г. Оценка функции эндотелия с учетом положения рабочей точки эндотелиальной регуляции. ISSN 1812-7231, Ж. Клін. інформ. телемед., 2019, т. 14, вип. 15, сс. 74–87. doi: 10.31071/kit2019.15.07

8. Небиеридзе Д. В. Клиническое значение дисфункции эндотелия при артериальной гипертонии. Системные гипертензии, 2005, т. 2, №1, cc. 31–38. DOI: 10.26442/SG28739

9. Затейщикова А. А., Затейщиков Д. А. Эндотелиальная регуляция сосудистого тонуса: методы исследования и клиническое значение. Кардиология, 1998, № 9, cc. 68–78.

10. Рогоза А. Н., Балахонова Т. В., Чихладзе Н. М. и др. Современные методы оценки состояния сосудов у больных артериальной гипертонией: Пособие для практикующих врачей. М. Издательский дом «АТМОСФЕРА», 2008, 71 с.

11. В. Г. Сергеев, Е. Н. Кисельгов. Оценка состояния сосудистой системы по результатам реографических измерений. Вестник эпилептологии, 2007, №1 (19–20), cc. 49–62.

12. Лупинская З., Зарифьян А., Гурович Т., Шлейфер С. Эндотелий. Функция и дисфункция. Б., КРСУ, 2008, 373 с.

13. Каро К., Педли Т., Шротер Р., Сид У. Механика кровообращения. Пер. с англ. М., 1981, 624 с.

14. Deanfield J., Donald A., Fern C. et al. Endothelial function and dysfunction. Part 1: Methodological issues for assessment in the different vascular beds: A statement ву the Working group on Endothelin and Endothelial Factors of the European Society of Hypertension. J. Hypertension, 2005, vol. 23 (1), pp. 7–17.

15. Sorensen K. Е., Celermajer D. S., Spiegelhalter D. et al. Non-invasive measurement of human endothelium dependent arterial responses: accuracy and reproducibility. Br. Heart J., 1995, vol. 74, pp. 247–253.

16. Corretti M. C., Anderson T. J., Benjamin E. J. et. al. Guidelines for the ultrasound assessment of endothelial-dependent flow-mediated vasodilation of the brachial artery. A report of the International Brachial Artery Reactivity Task Force. J. Am. Coll. Cardiol., 2002, vol.39, pp. 257–265.

17. Сергеев В. Г., Кириченко В. А ., Кисельгов Е. Н., Кульбашевский В. В. АД в симметричных сосудистых басcейнах. Вестник эпилептологии, 2013, №1 (39–40), cc. 68–81.

18. Патент RU 2 013 1131 38A Хильченко Г. Л. (RU), Сергеев В. Г.(UA), Кириченко В. А. (UA), Кисельгов Е. Н. (UA), Кульбашевский В. В. (UA). Способ измерения артериального давления. Опубликовано 10.10.2016.

19. Батаєва Ю. Є., Кириченко В. О., Кульбашевська Т. В., Сергєєв В. Г. Спосіб вимірювання артеріального тиску. Патент на винахід № 120800 від 10.02 2020 р.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2021_17/006.pdf