в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2021.17.07


Опис-посилання

ISSN 1812-7231(print), ISSN 2786-5800 (Online) Klin. inform. telemed. Volume 16, Issue 17, 2021, Pages 83-93


Автор(и)

В. М. Соколов, Г. М. Рожківська


Установа(ви)

Одеський національний медичний університет, Україна


Назва статті

Рентгено-томографічна картина лімфопроліферативних захворювань


Анотація (резюме)

Вступ. Стаття присвячена диференційній діагностиці лімфопроліферативних захворювань із застосуванням спіральної комп’ютерної томографії. У патологічний процес НХЗЛ залучено багато органів і систем. Їх діагностика є складною темою, особливо у ВІЛ­інфікованих, оскільки до утворення пухлини залучені печінка, підшлункова залоза, селезінка, кишечник, наднирники, органи малого таза, різні групи лімфатичних вузлів.

Матеріали та методи. У всіх хворих обстежено грудну та черевну порожнини, заочеревинний простір. Обстеження проводили до та після хіміопроменевої терапії на 4­ та 64­зрізовому КТ.

Результати. Усі діагнози верифіковані гістологічно. КТ­картина екстранодальних проявів при НХЗЛ різноманітна і не завжди має весь спектр характерних ознак. Більшість груп уражених збільшених лімфатичних вузлів утворювали великі конгломерати, які розташовувалися біля воріт печінки, селезінки, в парапанкреатичній клітковині, уздовж великих судинних структур, аорти, нижньої порожнистої вени та ворітних вен.

Висновки. КТ є одним з провідних методів діагностики НХЗЛ. Його висока інформативність дозволяє рекомендувати СКТ як основний метод діагностики уражених лімфатичних вузлів (всередині грудної та черевної порожнини) та паренхіматозних органів.


Ключові слова

лімфопроліферативні захворювання, лімфома, спіральна комп’ютерна томографія, лімфатичні вузли.


Список літератури

1. Gaillard F., Hacking C. Lymphoma. Reference article. Radiopaedia.org. (accessed on 20 Feb 2022) https://doi.org/10.53347/rID­9229

2. Toma P., Granata C., Rossi A., Garaventa A. Multimodality imaging of Hodgkin disease and non­Hodgkin lymphomas in children. Radiographics, 2007, vol. 27, no. 5, pp. 1335–54. doi:10.1148/rg.275065157

3. Сагоян Г. Б., Андержанова Л. Х., Дьяконова Ю .Ю., Абрамов Д. С., Щербаков А. П., Мякова Н. В. В­клеточная лимфома неклассифицируемая с промежуточными признаками между диффузной крупноклеточной В­клеточной лимфомой и лимфомой Ходжкина. Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии, 2019, т. 18, № 1, сс. 88–95. doi:10.24287/1726­1708­2019­18­1­88­95

4. Juarez­Salcedo L. M., Sokol L., Chavez J. C. & Dalia S. Primary Gastric Lymphoma, Epidemiology, Clinical Diagnosis, and Treatment. Cancer control: Journal of the Moffitt Cancer Center, 2018, vol. 25, no. 1. doi:10.1177/1073274818778256

5. Rashidi A., Fisher S. I. Primary adrenal lymphoma: a systematic review. Ann Hematol. 2013, vol. 92, no. 12, pp. 1583–1593. doi:10.1007/s00277­013­1812­3

6. Zhou L., Peng W., Wang C., Liu X., Shen Y., Zhou K. Primary adrenal lymphoma: radiological; pathological, clinical correlation. Eur. J. Radiol., 2012, vol. 81, no. 3, pp. 401–405. doi:10.1016/j.ejrad.2010.11.026

7. Rustgi A. K. Neoplasms of the esophagus and stomach. Goldman’s Cecil Medicine, 2012, pp. 1272–1278. doi:10.1016/B978­1­4377­1604­7.00198­6

8. Frampas E. Lymphomas: Basic points that radiologists should know. Diagn. Interv. Imaging, 2013, vol. 94, no. 2, pp. 131–144.

9. Cohen L. J., Rennke H. G., Laubach J. P., Humphreys B. D. The Spectrum of Kidney Involvement in Lymphoma: A Case Report and Review of the Literature. American Journal of Kidney Diseases, 2010, vol. 56, no. 6, pp. 1191–1196. doi:10.1053/j.ajkd.2010.07.009

10. Chornobay T. S., Golovko T. M. Diagnostic radiology of extranodal lymphomas. Clinical Oncology, 2017, vol. 4, no. 28, pp. 73–76.

11. Green B., Raman Sh. Colorectal lymphoma. Seminars in Colon and Rectal Surgery, 2015, vol. 26, no. 2, pp. 64–67. doi:10.1053/j.scrs.2015.01.003

12.Leite N. P., Kased N., Hanna R. F., Brown M. A., Pereira J. M., Cunha R., Sirlin C. B. Cross­sectional Imaging of Extranodal Involvement in Abdominopelvic Lymphoproliferative Malig­nancies. RadioGraphics, 2007, vol. 27, pp. 1613–1634. doi:10.1148/rg.276065170

13. Manzella A., Borba­Filho P., D’Ippolito G., Farias M. Abdominal manifestations of lymphoma: spectrum of imaging features. ISRN Radiol, 2013:483069. doi:10.5402/2013/483069

14. Connors J. M. Positron Emission Tomography in the Management of Hodgkin Lymphoma. Hematology Am. Soc. Hematol. Educ. Program., 2011, vol. 2011, no. 1, pp. 317–322. doi:10.1182/asheducation­2011.1.317


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2021_17/007.pdf