в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2021.17.08


Опис-посилання

ISSN 1812-7231(print), ISSN 2786-5800 (Online) Klin. inform. telemed. Volume 16, Issue 17, 2021, Pages 94-99


Автор(и)

Н. О. Шушляпіна, Н. І. Горголь, Ібрагім Юнусс Абделхамид, Я. В. Носова


Установа(ви)

Харківський Національний медичний університет, Україна


Назва статті

Особливості риноцитограми у хворих з респіраторно-ольфакторними порушеннями


Анотація (резюме)

Вступ. В роботі разглядались особливості риноцитограми у хворих при патології внутрішньоносових структур з респіраторно-ольфакторними порушеннями. Вивчення цитологічного дослідження слизової оболонки різних органів, зокрема, порожнини носа і навколоносових пазух має найважливіше прикладне значення в оториноларингології і відноситься до неінвазивного діагностичного методу. Він дозволяє лікарю визначати склад і кількість клітинних елементів в матеріалі і оцінювати їх стан (деструкцію, проліферацію, дистрофію, некроз і т. д.), констатувати напруженість реактивних здібностей організму, стежити за динамікою відновлення органів чи процесу загоєння в них.

Мета роботи. Провести аналіз особливостей риноцитограми у хворих при патології внутрішньоносових структур з респіраторно-ольфакторними порушеннями.

Результати. У хворих при патології внутрішньоносових структур з респіраторно-ольфакторними порушеннями в залежно від ступеня обструкції порожнини носа виявлялися особливості будови та кількості клітин респіраторного епітелію, яке свідчило про запальний процес. Деякі зміни у вигляді відриву війок, вакуолізація цитоплазми, каріопікноз, каріорексис, каріолізис, голі ядра, нерівний контур цитоплазми відображали дистрофічні зміни війкового епітелію. Крім того серед епітеліальних клітин також спостерігалися базальні епітеліоцити, які відносяться до малодиференційованих клітин, що беруть участь в процесах регенерації епітелію. Наявність в мазках великої кількості даних клітин свідчила про порушення трофічної і механічної функції СО, про ослаблення міжклітинного та епітеліо-мезенхімального поєднань, які відповідають як за цілісність міжклітинних контактів, так і за закріплення епітеліоцитів на базальній мембран. Внаслідок таких подій, відбувається легке травмування епітелію, що і обумовлює виражену десквамацію базальних клітин. В риноцитограмі був присутній слиз, також виявлялась бактеріальна і мікотична контамінація, що було слідством порушення захисної функції слизової оболонки.

Висновки. Слід зазначити, що при вивченні цитологічних препаратів, а саме в залежності від ступеня обструкції порожнини носа у хворих з респіраторно-ольфакторними порушеннями визначається переважання тих чи іших видів клітин з наявностю запальних елементів і мікроорганізмів, яке оцінювається як запальний (гостро-запальний, хронічно-запальний, хронічно-запальний із загостренням), десквамативний, атрофічний процес.


Ключові слова

риноцитограма; слизова оболонка носа; патологія внутрішньоносових структур.


Список літератури

1. Захарова Н. М., Шатохина С. Н., Свистушкин В. М., Ратова А. В., Шевчик Е. А., Голубовский Г. А., Цыбин А. А. Цитологическая картина слизистой оболочки полости носа и околоносовых синусов у пациентов с полипозным риносинуситом при проведении NO-терапии. Альманах клинической медицины, 2011, № 25, cc. 25–29.

2. Матвеева Л. А., Осин А. Я. Местный иммунитет при болезнях легких у детей. Томск, 1986, 104 с.

3. Арефьева Н. А., Кильсенбаева Ф. А., Азнабева Л. Ф. и др. Иммунологические исследования в ринологии, Уфа: «Башкортостан», 2005, 88 с.

4. Gelardi M., Fiorella M. L., Leo G., Incorvaia C. Cytology in the diagnosis of rhinosinusitis. Pediatr Allergy Immunol, 2007, vol. 18 (Suppl. 18), pp. 50–52.

5. Артюшкин С. А., Еремина Н. В., Андрианов А. В., Алексеенко С. И., Барашкова С. В. Значение цитологического исследования отделяемого из носа у детей в практике оториноларинголога. РО, 2018, №6, вып. 97.

6. Standring Susan. Gray’s anatomy : the anatomical basis of clinical practice (21 ed.). 2016, Elsevier Publ. pp. 556–565. ISBN 9780702052309.

7. Носова Я. В., Аврунин О. Г., Носова Т. В., Шушляпина Н. О., Кононенко Т. С. Разработка метода цитологической верификации в ринологии. Баку. 2016, cc. 141–142. SBN-9952-8091-0-7

8. Шушляпина Н. О. Оценка характеристик носового дыхания на микроуровне при диагностике респираторно-обонятельных нарушений. Експериментальна і клінічна медицина, 2018, № 4, вып. 81, сс. 17–24.

9. Шушляпина Н. О. Анализ влияния аэродинамических показателей носового дыхания при диагностике респираторно-обонятельных нарушений. Клін. інформат. і Телемед., 2019, т. 13, вип. 14, сс. 74–80. DOI: https://doi.org/10.31071/kit2018.14.09

10. Шушляпина Н. Аналіз стану мікроциркуляції у хворих на патологію внутрішньоносових структур при респіраторно-нюхових порушеннях. Фотобіологія та фотомедицина, 2019, № 28, сс. 54–61. https://doi.org/10.26565/2076-0612-2019-28-06

11. О. Г. Аврунін, Я. В. Носова, В. В. Семенець, В. О. Філатов, Н. О. Шушляпіна. Cучасні методи діагностики респіраторно-ольфакторної функції: монографія. Харків, ХНУРЕ, 2021, 149 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2021_17/008.pdf