в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

Зміст та резюме: т.5 вип.6 2009

Редакційні матеріали

"Радиология 2009, медицинская информатика и телемедицина" Звіт про сателітний науково-практичний симпозіум

Оригінальні статті

Информаційні технології в клінічній нейрофізіології

Комп'ютерна ЕЕГ/ВП
Ю. E. Лях, О. Г. Горшков, В. Г. Гурьянов, Ю. Г. Выхованец
Нейрофизиологический анализ стабилограмм методом Херста
О. Ю. Майоров, В. H. Фенченко
Повышение надежности исследований детерминированного хаоса в биоэлектрической активности (ЭЭГ, ЭКГ и вариабельности сердечного ритма) методами нелинейного анализа

Информаційні технології в психофізіології та професійному відборі
В. В. Кальниш
Информационные модели процесса формирования надежной операторской деятельности
M. Л. Кочина, В. Г. Калиманов
Результаты моделирования напряженно-деформированного состояния роговицы глаза с использованием системы инженерного анализа ANSYS

Аналіз зображень
О. В. Филонин
Малоракурсная оптическая 30-микротомография клеточных структур
A. M. Ахметшин, Л. Г. Ахметшина, И. M. Мацюк
Чувствительный комплексный интерференционный метод анализа радиологических и микробиологических изображений
B. H. Соколов, 3. H. Шавладзе, H. В. Пилипюк, Ф. Д. Евчев, E. Ю. Мирза, Ю. В. Стасюк
Трехмерная реконструкция и виртуальная эндоскопия злокачественных опухолей гортаноглотки и гортани

Телемедицина
Компания Инком (Украина)
Построение телемедицинских сетей

Обробка об'ємних медичних зображень
Компания Materialise (Бельгия)
Mimics — программное обеспечение для обработки объемных медицинских изображений

Інформаційні технології в клініці

Системы мониторирования в клинике внутренних болезней
Г. В. Дзяк, Т. В. Колесник, Т. M. Буланая, К. Ю. Егоров
Информационная технология системы динамического мониторинга для диагностики сердечно-сосудистых заболевании

Информационные технологии для физиотерапии
О. О. Шугуров
Программное управление стимуляторами для диагностических и лечебных целей

Фармакоінформатика
Л. П. Дорохова, I. В. Пестун, О. Ю. Рогуля
Імітаційна модель обслуговування покупців в аптечному закладі
3. M. Мнушко, Ю. В. Попова, I. В. Тіманюк
Багатошарова штучна нейронна мережа в прогнозуванні ємності фармацевтичного ринку
В. Є. Доброва, M. Г. Старченко, Т. В. Саєнко
Використання методів дисперсійного аналізу при клінічному дослідженні 1-ої фази препарату "АЛЬТАБОР"

Дискусійний клуб
В. Авраменко, Г. Легейда
Здосвіду використання системи аудіовідображення в кардіохірургії
Г. О. Слабкий, В. Г. Осташко, О. Б. Динник, О. C Коваленко
По шляху розвитку телемедичних технологій в Україні

Інформаційні технології в медичній освіті
О. А. Рижов
Моделі знань в системахдистанційного навчання Частина 1. Аналіз понятійного апарату

Пам'яті Деніела Карлтона Гайдушека

Нормативно-правова база

Типова програма кандидатського іспиту за спеціальністю 14.03.11 — "медична та біологічна інформатика і кібернетика" (медичні науки)
Регламент телемедичної мережі України. Проект

Наукові товариства медичної інформатики

Украинская Ассоциация "Компьютерная Медицина" (УАКМ)
Международная Ассоциация Медицинской Информатики (IMIA)
Этический кодекс для специалистов по информатике в сфере здравоохранения
Европейская Федерация Медицинской Информатики (EFMI)
Европейская Ассоциация менеджеров информационных технологий здравоохранения (HITM)

Ювілейні дати

До 80-річчя Валентина Івановича Грищенка

Мединформатика, события, конференции

Календарь Конференций, Конгрессов на 2008-2010
MEDINFO2010 13-й Международный Конгресс Международной Ассоциации Медицинской Информатики, Южная Африка

Нові книги

Нові книги з медичної інформатики, статистики і епідеміології, комп'ютерних методів діагностики.

Тези доповідей

Материалы Сателлитного научно-практического Симпозиума "Радиология 2009, медицинская информатика и телемедицина"