в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

ПРО ЖУРНАЛ

Міждисциплінарний науково-методичний журнал "Клінічна інформатика і Телемедицина", ISSN 1812-7231 публікує роботи з усіх розділів медичної інформатики, фармакоінформатики, телемедицини. В журналі висвітлюються новітні технології в клінічній інформатиці: госпітальні системи, комп'ютерні технології в клінічній нейрофізіології та функціональній діагностиці, аналіз медичних зображень і багато ін. Оглядові й наукові статті рецензуються провідними вітчизняними та закордонними фахівцями.

Журнал зареєстрований ВАК України, як спеціалізований фаховий журнал з чотирьох напрямів — медичні науки, фармацевтичні науки, біологічні науки, інформатика та приладобудування. (Див. «Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».) Затверджено постановами президії ВАК України № 1-05/1 (медичні), № 1-05/3 (фармацевтичні), № 1-05/4 (біологічні, технічні).

Увага! Журнал перереєстрований ДАК України 15.06.2016 р., як спеціалізований фаховий журнал з двох напрямів — медичні науки, фармацевтичні науки.

Журнал цитується та індексується в наукометричній базі даних Index Copernicus. Журнал є офіційним партнером The European Journal of Biomedical Informatics (EJBI), ISSN 1801-5603.


У журналі друкуються:

  1. Статті, що описують оригінальні роботи;
  2. Методичні роботи, що містять опис нових методів та підходів у даних областях;
  3. Аналітичні огляди (тільки за запрошенням);
  4. Технічні нотатки;
  5. Листи редакторові;
  6. Звіти про конгреси та конференції (тільки за запрошенням);
  7. Рецензії на книги.
Видавці:
  • © Громадська організація Українська Асоціація «Комп'ютерна Медицина» (УАКМ)
  • © Інститут Медичної інформатики і Телемедицини (Інститут МІТ)
  • © Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Журнал зареєстрований в Міністерстві Юстиції України cвідоцтво КВ № 21862-11762ПР від 21.12.2015 р.