в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

ПРО ЖУРНАЛ

Головний редактор

О.Ю. Майоров, доктор мед. наук, професор, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України (ХМАПО).


Міждисциплінарний науково-методичний журнал "Клінічна інформатика і Телемедицина", ISSN 1812-7231 — офіційний журнал ГО "Українська Асоціація Комп’ютерна Медицина".

Виходить 1–2 рази на рік.

Журнал засновано в 2003 р., в перший раз зареєстровано в ВАК України в 2010 році, як спеціалізований фаховий журнал, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів. У вересні 2020 року Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України до категорії "Б" за спеціальностями "медицина" (222, 224 технології медичної діагностики та лікування), "фармація" (226 фармація) (Додаток 5 до наказу МОНУ 24.09.2020 № 1188), "біологія" (091; 162 біотехнології; 163 біомедична інженерія) (Додаток 3 до наказу МОНУ 26.11.2020 № 1471), "фізико-математичні, технічні" (113 прикладна математика, 121 інженерія програмного забезпечення, 122 комп’ютерні науки та інформаційні технології) (Додаток 4 до наказу МОНУ 09.02.2021 № 1471).

Журнал цитується та індексується в базі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та в міжнародних наукометричних базах даних Index Copernicus та CrossRef.


У журналі друкуються:

  1. Статті, що описують оригінальні роботи;
  2. Методичні роботи, що містять опис нових методів та підходів у даних областях;
  3. Аналітичні огляди (тільки за запрошенням);
  4. Технічні нотатки;
  5. Листи редакторові;
  6. Звіти про конгреси та конференції (тільки за запрошенням);
  7. Рецензії на книги.
Видавці:
  • © Громадська організація Українська Асоціація "Комп'ютерна Медицина" (УАКМ)
  • © Інститут Медичної інформатики і Телемедицини (Інститут МІ&Т)
  • © Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Журнал зареєстрований в Міністерстві Юстиції України cвідоцтво КВ № 24102-13942 від 22.07.2019 р.