в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

ПРО ЖУРНАЛ

Головний редактор

О.Ю. Майоров, доктор мед. наук, професор, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України (ХМАПО).


Міждисциплінарний науково-методичний журнал "Клінічна інформатика і Телемедицина", ISSN 1812-7231 - офіційний Журнал Української Асоціації Комп'ютерна Медицина.

Виходить 1-2 рази на рік. Публікує роботи з усіх розділів медичної інформатики, фармакоінформатики, телемедицини. В журналі висвітлюються новітні технології в клінічній інформатиці: госпітальні інформаційні системи, комп'ютерні технології в клінічній нейрофізіології та функціональній діагностиці, візуалізація медичних зображень і багато ін.

Оглядові й наукові статті рецензуються провідними вітчизняними та закордонними фахівцями.

Журнал засновано в 2003 р. зареєстровано в 2010 р. ВАК України, як спеціалізований фаховий журнал з чотирьох напрямів — медичні науки, фармацевтичні науки, біологічні науки, інформатика та приладобудування. Затверджено постановами президії ВАК України № 1-05/1 (медичні), № 1-05/3 (фармацевтичні), № 1-05/4 (біологічні, технічні).

Журнал перереєстрований ДАК України 15.06.2016 р., як спеціалізований фаховий журнал з двох напрямів — медичні науки, фармацевтичні науки.

Увага! У вересні 2020 року Журнал включено до Списку друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України до категорії "Б" за спеціальностями "медицина" та "фармація" (222, 224,226) (Див. Додаток 5 до наказу МОН України 24.09.2020 № 1188).

Журнал цитується та індексується в наукометричних базах даних: Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Index Copernicus та CrossRef. Журнал є офіційним партнером The European Journal of Biomedical Informatics (EJBI), ISSN 1801-5603.


У журналі друкуються:

  1. Статті, що описують оригінальні роботи;
  2. Методичні роботи, що містять опис нових методів та підходів у даних областях;
  3. Аналітичні огляди (тільки за запрошенням);
  4. Технічні нотатки;
  5. Листи редакторові;
  6. Звіти про конгреси та конференції (тільки за запрошенням);
  7. Рецензії на книги.
Видавці:
  • © Громадська організація Українська Асоціація "Комп'ютерна Медицина" (УАКМ)
  • © Інститут Медичної інформатики і Телемедицини (Інститут МІ&Т)
  • © Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Журнал зареєстрований в Міністерстві Юстиції України cвідоцтво КВ № 24102-13942 від 22.07.2019 р.