в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

Зміст та резюме: т.12 вип.13 2017

Оригінальні статті

ІТ в психофізіології
Кальниш В.В.
Принципы функционирования организма человека при работе в условиях с повышенной опасностью

ІТ для планування обсягу біомедичних досліджень
Нессонова М.Н., Литвиненко Е.Ю.
Процедуры вычисления минимального необходимого объёма выборки для планируемых исследований и их программная реализация

ІТ в кардіології
Целуйко В.Й., Лозова Т.А.
Особливості ураження коронарного русла при інфаркті міокарда правого шлуночка
Фролов О.В., Марценюк М.А, Вайханськая Т.Г., Поляков В.Б.
Нечітка логіка при прогнозуванні несприятливих сценаріїв кардіологічних захворювань
Дерієнко Т.А., Волков Д.Є., Лопін Д.А., Яблучанський М. І.
Прогностично значущі гемодинамічні показники ефективності медичної терапії у пацієнтів з імплантованними електрокардіостимуляторами та артеріальною гіпертензією
Батаева Ю.Е., Кириченко В.А., Кульбашевскій В.В., Сергєєв В.Г.
Метод D.Celermajer і його можливості в оцінці функції ендотелію
Воронков Л.Г., Філатова О.Л., Бабич П.Н., Ляшенко А.В, Ткач Н.А., Паращенюк Л.П
Прогнозування виживаності чоловіків та жінок з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка на протязі трьох років

ІТ для статистичного аналізу наукових публікацій, бібліографія
Рев’яцький І.Ю., Прилипко Н.А.
Аналіз можливості використання електронних он-лайн каталогів наукових бібліотек України як джерела статистичної інформації про наукові дослідження в медицині

ІТ в лабораторній діагностиці
Страхова О., Рижов А., Волох Н., Черепок О.
Кореляції між електрошкірними характеристиками мікрозон і параметрами клінічного і біохімічного аналізу крові.

ІТ в рентгенології

Візуалізація медичних зображень
Соколов. В.М., Ситнiкова О. С., Рожковська Г. М., Дорофеєва Т. К., Цвиговський В. М., Любчак М. О., Онищенко Л. В.
Дифузійно-зважені зображення і ПЕТ/КТ в діагностиці онкологічної патології черевної порожнини.

ІТ в акушерстві та кардіології

Методи і техніка для оцінки параметрів і біологічних даних
Насєдкін К.В., Федотенко В.В., В’юницький О.Г., Шульгін В.І.
Амбулаторне моніторування ЕКГ плоду.

ІТ для захисту медичної інформації
Пєнкін Ю.М., Кучеренко В.Г., Литвинов О.Г., Хара Г.І.
Застосування програмно-апаратних засобів захисту інформації в телемедицині.

ІТ в пульмонології
Щапов П.Ф., Горбуліч А.В., Томашевський Р.С., Заїкина Ю.А.
Використання параметрів нестаціонарності сигналів легеневої аускультації для виявлення та локалізації легеневої патології.

Телемедицина
Ткаченко О. П., Ткаченко П. А., Бунь В. П.
Використання мобільних додатків при фармакологічній корекції ревматоїдних артритів.

Дискусійний клуб
Панченко О.А.
Турбулентність в інформаційній безпеці особистості.