в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор О. Ю. Майоров (Харків)
Заступники головного редактора: О. П. Мінцер (Київ), А.О.Морозов (Київ), В. В. Кальниш (Київ).
Члени редколегії
Медичні науки:
A. Aubert (Belgium), В. М. Бєлов (Київ), O. В. Богомолець (Київ), І. Є. Булах (Київ), W. Wertelecki (USA), О. П. Волосовець (КиЇв), Ю. В. Вороненко (Київ), Л. С. Годлевський (Одеса), М. В. Голубчиков (КиЇв), Ю. А. Зозуля (Київ), О. С. Коваленко (КиЇв), Ю. М. Колесник (Запоріжжя), М. М. Коренєв (Харків), І. В. Лінський (Харків), В. Б. Максименко (Київ), I. Malmros (Sweden), I. Masic (Sarajevo), Б. В. Михайлов (Харків), О. А. Панченко (Донецьк), Є. Г. Педаченко (Київ), А. В. Підаєв (Київ), М. Є. Поліщук (КиЇв), М. М. Попов (Харків), М. Г. Проданчук (Київ), G. Raimondi (Italy), Renato M. E. Sabbatini (Brazil), А. М. Сердюк (Київ), Г. О. Слабкий (Київ), В. М. Соколов (Одеса), Ü. Tan (Turkey), О. В. Фролов (Респ. Беларусь), О. М. Хвисюк (Харків), В. Й. Целуйко (Харків), А. П. Чуприков (Київ), М. І. Яблучанський (Харків), В. П. Яценко (Київ).
Біологічні науки:
М. Ю. Антомонов (Київ), А. І. Божков (Харків), Д. А. Василенко (Київ), М. Л. Кочіна (Харків), О. О. Кришталь (Київ), Ю. Е. Лях (Донецьк), М. Ю. Макарчук (Київ), Є. А. Настенко (Київ).
Фармацевтичні науки:
Т. А. Бухтіарова (Київ), Ю. І. Губський (Київ), В. І. Кабачний (Харків), В. М. Ковалев (Харків), Б. Л. Парновський (Львів), З. М. Мнушко (Харків), М. С. Пономаренко (Київ), О. А. Рижов (Запоріжжя), О. І. Тихонов (Харків), В. М. Толочко (Харків), В. В. Шаповалов (Харків), В. О. Шаповалова (Харків), В. П. Черних (Харків).
Інформатика та приладобудування (технічні науки):
M. J. Ball (USA), А. І. Бих (Харків), В. Т. Грінченко (Київ), J. Gutknecht (Switzerland), P. Degoulet (France), G. Dietzel (Germany), R. Engelbrecht (Germany), О. О. Зеленський (Харків), В. Г. Книгавко (Харків), J. Mantas (Greece), G. I. Mihalas (Romania), В. П. Марценюк (Polska), S. Olsson (Sweden), А. І. Петренко (Київ), Ю. М. Пенкін (Харків), Ю. А. Прокопчук (Дніпро), І. Г. Прокопенко (Київ), Л. Г. Раскін (Харків), B. Richards (GreatBritain), Є. І. Сокол (Харків), Takashi Takahashi (Japan), Л. С. Файнзільберг (Київ), A. Hasman (Netherlands), С. К. Шукурян (Арменія).