в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ ТА ЗАПОБІГАННЯ НЕДОБРОСОВІСНІЙ ПРАКТИЦІ ПУБЛІКАЦІЙ

Розділ А: Публікація та авторство

Журнал "Клінічна інформатика і Телемедицина" (Журнал "Кіт") є журналом, який рецензується за участю міжнародних фахівців, прагне підтримувати найвищі стандарти етики публікацій. Для того, щоб надати нашим читачам журнал високої якості, сформулюємо наступні етичні принципи публікації та заяву про зловживання службовим становищем. Всі статті, які не відповідають цим стандартам, будуть видалені з публікації, в будь-який час, навіть якщо невідповідності виявлені після публікації.

 1. Всі представлені статті підлягають суворому процесу рецензування принаймні двома міжнародними рецензентами, які є експертами в області конкретної статті.
 2. Всі рукописи піддаються подвійному сліпому процесу рецензування.
 3. Фактори, які беруться до уваги при рецензуванні: актуальність, обґрунтованість, значимість, оригінальність, читаність і мова.
 4. Можливі рішення включають: прийняття, ухвалення з поправками або відхилення.
 5. Якщо авторам рекомендується переглянути і знову подати статтю, немає ніякої гарантії, що переглянута заявка буде прийнята.
 6. Відхилені статті не будуть повторно розглядатися (рецензуватися)
 7. Прийняття статті обмежується законодавчими вимогами стосовно наклепу, порушення авторських прав і плагіату.
 8. Стаття перевіряється на наявність фабрикації (штучне створення даних досліджень).
 9. Стаття перевіряється на наявність фальсифікацій (маніпуляція з наявними даними досліджень, таблицями або зображеннями) і неправильне використання людей або тварин в наукових дослідженнях.
 10. Відповідно до кодексу поведінки, ми будемо повідомляти про будь-які випадки підозри на плагіат або дублюючі публікації.
 11. Ніякі дослідження не можуть бути включені в більш ніж одну публікацію.
 12. Журнал "Кіт" залишає за собою право на використання програмного забезпечення для виявлення плагіату в поданих документах і показу в будь-який час.

Розділ B: Обов'язки авторів

 1. Автори повинні підтвердити, що їх рукописи є їх власною оригінальною роботою.
 2. Автори повинні підтвердити, що рукопис раніше не був опублікований в іншому виданні.
 3. Автори повинні підтвердити, що рукопис в даний час не розглядається для публікації в іншому виданні.
 4. Автори, направляючі свої роботи в журнал для публікації в якості оригінальних статей, підтверджують, що роботи являють собою їх авторський внесок і не були скопійовані, не є плагіатом в цілому або частково з інших робіт без чіткого цитування.
 5. Автори повинні гарантувати, що всі дані в статті є реальними і справжніми.
 6. Усі автори, згадані в статті, повинні були зробити значний внесок у дослідження.
 7. Будь-яка робота або слова інших авторів, співавторів (учасників дослідження), або джерела, які згадуються, мають бути належним чином згадані, і зроблені посилання на наведені роботи. Автори повинні вказати всі джерела, використані при створенні їх рукопису.
 8. Автори повинні брати участь у процесі рецензування.
 9. Автори також несуть відповідальність за мовне редагування перед відправкою статті.
 10. Автори зобов'язані надавати спростування або виправлення помилок.
 11. Якщо автор виявить значну помилку чи неточність в його / її власній опублікованій роботі, то автор зобов'язаний негайно інформувати Редактора журналу і співпрацювати з Редактором, щоб видалити або виправити статтю.
 12. Всі автори повинні розкривати фінансові чи інші конфлікти інтересів, які можуть впливати на результати або інтерпретацію їх рукопису (фінансова підтримка проекту повинна бути розкрита).
 13. Автор повинен підтвердити згоду з умовами ліцензійної угоди перед відправкою статті.
 14. Всі статті повинні бути представлені за допомогою онлайн-процедури та одночасно в друкованому вигляді на папері.
 15. Представлення більше однієї публікації одночасно в один і той же час є порушенням етики публікацій.

Розділ C: Обов'язки рецензентів

 1. Рецензенти оцінюють рукописи ґрунтуючись тільки на зміст, незалежно від етнічного походження, статі, сексуальної орієнтації, громадянства, віросповідання чи політичної філософії авторів.
 2. Відгуки повинні проводитися об'єктивно, без персональної критики автора.
 3. Рецензенти мають висловити свою думку чітко з підтверджуючими аргументами.
 4. Рецензент, який відчуває, що робота, яка рецензується, не відповідає його кваліфікації для оцінки дослідження, представленого в рукописі, або знає, що з якихось причин її невідкладний розгляд буде неможливим, повинен повідомити Головного редактора, і обґрунтувати своє усунення від процесу рецензування.
 5. Рецензенти мають зберігати всю інформацію про роботу конфіденційно і ставитися до неї як до конфіденційної інформації.
 6. Рецензенти повинні визначити відповідну опубліковану роботу, яка не була цитувана авторами.
 7. Рецензенти також повинні привернути увагу Головного редактора до будь-якої суттєвої подібності чи перекриття між розглянутим рукописом і будь-якою іншою опублікованою роботою, про яку їм персонально відомо.
 8. Рецензенти не повинні розглядати рукописи, з якими вони мають конфлікт інтересів у результаті конкурентних, спільних або інших відносин або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній або установ, пов'язаних з рукописом.

Розділ D: Обов'язки редакторів

 1. Редактори мають повну відповідальність і повноваження відхилити або прийняти статтю.
 2. Редактори повинні забезпечити справедливе подвійне сліпе рецензування поданих статей для публікації.
 3. Редактори несуть відповідальність за зміст і загальну якість публікацій.
 4. Редактори також гарантують, що до публікації дотримується конфіденційність всієї інформації, пов'язаної з представленим рукописом.
 5. Редактори завжди повинні враховувати потреби авторів і читачів, намагаючись поліпшити публікацію.
 6. Редактори повинні гарантувати якість статей та їх зв'язок з академічними уявленнями.
 7. Редактори повинні публікувати інформацію про всі помічені на сторінках помілки чи вносити корективи у разі потреби.
 8. Редактори повинні мати чітку картину джерел фінансування науково-дослідної роботи автора.
 9. Редактори повинні засновувати свої рішення щодо статті виключно на її значущості, оригінальності, чіткості та актуальності для сфери видання.
 10. Редактори будуть прагнути запобігти будь-які потенційні конфлікти інтересів між автором, персоналом редакції та рецензентом.
 11. Редактори не повинні змінювати своє рішення або скасовувати рішення попередніх рецензентів без серйозної причини.
 12. Редактори повинні зберігати анонімність рецензентів.
 13. Редактори повинні бути впевнені, що всі дослідницькі матеріали, які вони публікують, відповідають міжнародним визнаним етичним принципам.
 14. Редактори повинні приймати тільки статті, які отримали об'єктивно обґрунтоване рецензування.
 15. Редактори повинні діяти, якщо вони підозрюють порушення, що стосуються будь то опублікованої або неопублікованої статті, і зробити всі розумні спроби для вирішення проблеми.
 16. Редактори не повинні відкидати статті, до яких є лише підозри на проступок - необхідно мати доказ проступку.
 17. Головний редактор координує роботу редакторів.