в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

Зміст та резюме: т.15 вип.16 2020

Оригінальні статті

ІТ в рентгенрадіології

Візуалізація медичних зображень
В. М. Соколов, Л. В. Аніщенко, О. С. Бянов, О. В. Никитіна
Позалікарняна пневмонія. Диференціальна діагностика. COVID-19

ІТ в мамографії
Ю. Є. Лях, В. Г. Гур'янов, В. О. Білошенко, М. В. Лях, В. О. Мельничук
Нейромережевий аналіз термограм молочної залози з використанням оцінки фрактальної розмірності розподілу поля температур

ІТ в телемедицині і телереабілітації

Телереабілітація
О. В. Палагін, Т. В. Семікопна, І. А. Чайковський, О. В. Сивак
Телереабілітація: інформаційно-технологічна підтримка та досвід використання
Л. С. Файнзільберг
Інтелектуальні засоби цифровий медицини для домашнього використання

ІТ в педіатрії
Ж. В. Сотнікова-Мелешкіна, О. В. Мартиненко
Спосіб валідизації методики оцінки якості життя, що пов'язана зі здоров'ям школярів

ІТ в кардіології

Нелінійний аналіз

Варіабельність серцевого ритму
О. В. Mартиненко
Робастна формула кореляційної розмірності для аналізу варіабельності серцевого ритму

ІТ в функціональній діагностиці

Мінімізація похибки оцінки функції ендотелію

Дискусійний клуб
В. А. Кириченко, Т. В. Кульбашевська, О. В. Печенін, В. Г. Сергєєв
Оцінка зміни параметрів судинної системи в пробі реактивної гіперемії з використанням реографічних даних

ІТ в онкології
М. В. Красносельський, Т. М. Поповська, Л. Г. Раскін
Оцінка інформаційної цінності показників обміну у хворих на колоректальний рак

ІТ в отолярінгології
Н. О. Шушляпіна, А. В. Лупир, О. О. Тарануха, О. Є. Чернякова
Клінічне значення біомікроскопії судин бульбарної кон'юнктиви у хворих при патології внутрішньоносових структур з порушенням носового дихання

ІТ в психофізіології

Варіабельність серцевого ритму (ВСР)
В. В. Кальниш
Біоінформаційне значення минулого–теперішнього–майбутнього для інтегрального оцінювання функціонального стану організму людини

ІТ в психіатрії

ІТ в клінічній нейрофізіології

Інформативні "маркери" депресії
О. Ю. Майоров, Е. А. Міхайлова, А. Б. Прогнімак, Т. Д. Нессонова
Факторна модель показників показників ентропії Колмогорова–Сіная ЕЕГ у дітей періоду статевого дозрівання з депресією

ІТ в державному управлінні

Дискусійний клуб
О. А. Панченко, В. Г. Антонов
Фактори інформаційної безпеки суспільного розвитку в державному управлінні

ІТ в судово-фармацевтичному аналізі
В. В. Шаповалов, А. О. Гудзенко, В. А. Шаповалова, В. В. Шаповалов
Судово-фармацевтичний аналіз адиктивної захворюваності внаслідок вживання психоактивних речовин в Україні

Електронне навчання
О. А. Рижов, Н. А. Іванькова, О. І. Андросов
Модель функціональної системи адаптивного керування навчальним процесом студента у системах е-навчання

Інформаційні системи моніторингу здоров'я
Н. І. Нечепоренко, Т. В. Пересипкіна, Т. П. Сидоренко
Використання інноваційних комп'ютерних технологій у забезпеченні моніторингу здоров'я дітей та підлітків в умовах школи

Е-здоров'я

Прес-реліз
Ю. В. Задеряка, А. Д. Пархомова
Впровадження електронної системи охорони здоров'я в Україні