в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2020.16.12


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 15, Issue 16, 2020, Pages 69-78


Автор(и)

В. А. Кириченко, Т. В. Кульбашевська, О. В. Печенін, В. Г. Сергєєв


Установа(ви)

Національний Аерокосмічний Університет "ХАІ", Харків, Україна


Назва статті

Оцінка зміни параметрів судинної системи в пробі реактивної гіперемії з використанням реографічних даних


Анотація (резюме)

Вступ. Завдання пошуку неінвазивної оцінки стану судинної системи в даний час настільки ж актуально, як і багато років тому, оскільки і сьогодні все ще не запропонований спосіб, який повністю задовольняв би дослідників. Поступово віддається забуттю колись вельми популярний реографічний метод. Сформувалася точка зору про його вельми обмежені можливості, в зв'язку з відсутністю належних значень рекомендованих для вимірювання параметрів, їх нестійкістю, складністю інтерпретації отриманих реограм. Сьогодні широко використовуються допплерівські аналізатори, але вони дають прекрасні результати тільки при дослідженні локальних судинних патологій, і мало придатні для інтегральної оцінки стану судинних регіонів.

Мета роботи. Виявлення причин низької інформативності реографічного методу оцінки стану судинної системи і визначення шляхів вдосконалення методу.

Результати досліджень. На прикладі аналізу даних проби реактивної гіперемії показана неадекватність існуючої класичної методики аналізу реограм і показані перспективи використання нової методики, заснованої на розкладанні реограм на низькочастотні (НЧ) і високочастотні (ВЧ) компоненти.

Висновки. Використання реографії для оцінки стану судинної системи вельми перспективне, але потрібна принципова зміна існуючої класичної методики аналізу та інтерпретації реограм. На базі даних реографического комплексу "РеоКом" наведені результати використання методики "НЧ-ВЧ аналізу". Показані її переваги, у порівнянні з класичною методикою аналізу реограм.


Ключові слова

оцінка параметрів серцево-судинної системи, реографічні дані, "НЧ-ВЧ аналіз" реограм, тонус судин, периферичний опір, венозний відтік


Список літератури

1. Сергеев В. Г., Кисельгов Е. Н. Оценка состояния сосудистой системы по результатам реографических измерений. Вестник эпилептологии, К: ЛДНЦ Эпилепсия, 2007, т. 19-20, №1, сс. 49–62.

2. Ярулин Х. Х. Клиническая реоэнцефалография. Л., Медицина, 1967, 276 с.

3. Иванов Л. Б., Макаров В. А. Лекции по клинической реографии. М., 2000, 319 с.

4. Каро К., Педли Т., Шротер Р., Сид У. Механика кровообращения. Пер. с англ. М., 1981, 624 с.

5. Савицкий Н. Н. Биофизические основы кровообращения и клинические методы изучения гемодинамики. Л., 1974, 310 с.

6. Лупинская З. А., Зарифьян А. Г., Гурович Т. Ц., Шлейфер С. Г. Эндотелий. Функция и дисфункция. Барыс., КРСУ, 2008, 373 c.

7. Батаева Ю. Е., Кириченко В. А., Кисельгов Е. Н., Кульбашевский В. В., Сергеев В. Г. Исследование эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса. Вестник эпилептологии, 2015, т. 43–44, № 1, сс. 15–48.

8. Батаева Ю. Е., Кириченко В. А., Кисельгов Е. Н., Кульбашевский В. В., Сергеев В. Г. Исследование эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса (часть 2). Вестник эпилептологии, 2016, т. 45–46, № 1, cc. 3–33.

9. Батаева Ю. Е., Кириченко В. А., Кульбашевский В. В., Сергеев В. Г.Метод D.Celermajer и его возможности в оценке функции эндотелия. Ж. Клін. Інформ. і Телемед., 2017, т. 12, вип. 13, сс. 64–69.
https://doi.org/10.31071/kit2017.13.08

10. Батаева Ю. Е., Кириченко В. А., Кульбашевская Т. В., Сергеев В. Г. Оценка функции эндотелия по реографическим данным. Ж. Клін. Інформ. і Телемед., 2018, т. 13, вип. 14, сс. 19–37.
https://doi.org/10.31071/kit2018.14.02


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2020_16/012.pdf