в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

ТЕМАТИКА ЖУРНАЛУ

РОЗДІЛИ:

 1. Клінічна інформатика
  1. Госпітальні інформаційні системи (ГІС)
  2. Комп'ютерні технології у функціональній діагностиці (кЕЕГ, кЕКГ, ВСР)
  3. Обробка медичних сигналів, полів, зображень
  4. Створення медичних баз даних у лікувальних закладах
  5. Експертні та інтелектуальні медичні діагностичні системи
  6. Нормативно-правова база інформатизації охорони здоров'я
  7. Стандартизація медичних інформаційних технологій
  8. Сертифікація медичних програмних продуктів
  9. Захист медичної інформації у госпітальних інформаційних системах
  10. Медичні смарт-карти
  11. Інформатика для медсестер
  12. Етика в медичній інформатиці
  13. Глоссарий терминів з медичноїі інформатики
 2. Телемедицина
  1. Телемедичні технології, телекомунікаційні мережі, устаткування
  2. Телемедицина окремих напрямків (Телемедична кардіологія, нейро-діагностика, медична радіологія та ін.)
  3. Юридичні проблеми телемедицини
  4. Стандартизація у телемедицині
  5. Ліцензування телемедичних послуг
  6. Дистанційне навчання
  7. Європейська телемедицина
  8. Телемедицина країн світу
  9. Глосарій термінів з телемедицини
 3. Інформаційні технології в управлінні охороною здоров'я
  1. Медичні інформаційно-аналітичні системи (МІАС)
  2. Медичні географічні інформаційно-аналітичні системи (МГІАС)
  3. Законодавство у медичній інформатиці
  4. Нормативно-правова база в Україні для медичної інформатики
  5. Створення регіональних та галузевих медичних баз даних та регістрів.
  6. Інформаційні технології для медичної статистики.
 4. Інформаційні технології у медичній освіті
 5. Наукові публікації

РУБРИКИ:

 1. Глосарій термінів з загальної та медичноїі інформатики
 2. Події, конференції з медичної інформатики
 3. Медичні інформаційні ресурси в Інтернет
 4. Нові комп'ютерні технології
 5. Нова медична комп'ютерна апаратура
 6. Нова комп'ютерна техніка
 7. Нове програмне забезпечення загального призначення
 8. Дошка оголошень про вакансії