в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

Зміст та резюме: т.16 вип.17 2021

Оригінальні статті

ІТ в телемедицині

Дистанційне спостереження за здоров’ям, ІТ технологі
А. І. Петренко
Медична діагностика здоров’я на дому як сервіс

ІТ в управлінні охороною здоров’я
Ariana-Anamaria Cordos, Tudor Calinici, Sorana D. Bolboaca’
Доступ до лікарів та розповсюдження медичної інформації в соціальних мережах

ІТ в неврології та психіатрії
А. Г. Черненко1, О. Ю. Майоров1, 2, Т. Д. Нессонова1, А. Б. Прогнімак1
Дослідження функціонального стану головного мозку у пацієнтів з епізодичною мігренню за даними спектрального аналізу ЕЕГ

ІТ в психофізіології
В. В. Кальниш
Ефекти трансформації станів організму до «минулого» та «майбутнього», що відображаються у зміні параметрів серцевого ритму

ІТ в функціональній діагностиці

Варіабельність серцевого ритму ІТ в нефрології
G.Raimondi1, P. Mobilia1, L. Barsi1, A. Martynenko2
Нечітка логіка для аналізу варіабельності серцевого ритму пацієнтів при діалізі

ІТ в функціональній діагностиці

ІТ в функціональній діагностиці та комбустіології
А. В. Савчук, Н. Г. Іванушкіна
Нечітка логіка для аналізу варіабельності серцевого ритму пацієнтів при діалізі

ІТ в функціональній діагностиці

Мінімізація похибки оцінки функції ендотелію. Дискусійний клуб
В. А. Кириченко, Т. В. Кульбашевская, А. В. Печенин, В. Г. Сергеев
Оценка функции эндотелия при повышенном давлении пациента и воздействии лекарственных средств.

Візуалізація медичних зображень

ІТ в рентгенрадіології
В. Н. Соколов, Г. М. Рожковская
Рентген-томографическая картина лимфопролиферативных заболеваний

ІТ в отолярингології

Н. О. Шушляпина, Н. И. Горголь, Ібрагим Юнусс АбделхамидЯ. В. Носова
Особливості риноцитограми у хворих з респіраторно-ольфакторними порушеннями

Біоінженерія

Нові підходи до лікування хронічного запалення
О. М. Клімова1, 2, А. М. Коробов2, К. О. Биченко1, 2, Т. І. Кордон1, Г. С. Лобинцева2
Вплив фотоопромінювання різними довжинами хвиль на етапи запалення і стимуляція проліферації екзосомами стовбурових клітин в експерименті

ІТ в педіатрії

Ж. В. Сотнікова-Мелешкіна, О. В. Мартиненко
Нечітка логіка для оцінки та прогнозування рівня фізичного розвитку школярів

ІТ технології у фармації

ІТ для логістичного забезпечення медичним майном
М. В. Білоус1, О. А. Рижов2
Методичний підхід до оптимізації потокових процесів у логістичній мережі медичного постачання Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил