в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2020.16.04


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 15, Issue 16, 2020, Pages 79-87


Автор(и)

М. В. Красносельський1, Т. М. Поповська1, Л. Г. Раскін2


Установа(ви)

1ДУ "Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва НАМН України", Харків

2Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Україна


Назва статті

Оцінка інформаційної цінності показників обміну у хворих на колоректальний рак


Анотація (резюме)

Вступ. Проблема оцінки інформаційної цінності показників стану хворих носить загальномедичний характер в зв'язку з принциповою важливістю результатів клінічного обстеження пацієнтів для постановки діагнозу і вибору адекватної тактики лікування. Дослідження спрямовано на пошук ефективних методів оцінки інформативності контрольованих показників.

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 32 пацієнта, у яких діагностовано колоректальний рак ІІА–ІІІВ стадії. Проведено дослідження метаболічних порушень напередодні хірургічного втручання і на 14 день після операції. Для оцінки вуглеводного обміну досліджено вміст глюкози (GLUCGOD) і лактату (LACT) в сироватці крові. Для оцінки ліпідного обміну досліджені загальний холестерин (CHOL), альфа-ліпопротеїди (HDLC) (ліпопротеїди високої щільності), бета-ліпопротеїди (LDL) (ліпопротеїди низької щільності), тригліцериди (TRIG). Визначено рівень наступних амінокислот: метіонін, цистеїн, таурин, фенілаланін, тірозин, триптофан, глутамат, глутамін, цитрулін, аспартат, аспарагін, аргінін, орнітін, аланін, лейцин, ізолейцин, валін, гістидін, треонін, лізин, пролін, гідроксіпролін, гліцин, серін. Проведено розрахунок кореляційних зв'язків між показниками.

Результати. У зв'язку з відомими недоліками широковживаних методів оцінки інформативності показників шляхом розрахунку міри Кульбака проведено пошук альтернативних методів, які відповідають сформульованим у роботі вимогам. Запропонований в роботі метод заснований на спеціальній процедурі статистичної обробки результатів вимірювання набору контрольованих показників до і після проведення операції. Отримано просте аналітичне співвідношення, яке ефективно виявляє відмінності в статистичних розподілах значень контрольованих показників, що з'являються в зв'язку з проведенням операції. Крім того, запропонований метод оцінки інформативності показників в умовах малої вибірки вихідних даних. Метод заснований на виявленні динаміки кореляційних зв'язків між показниками в результаті оперативного втручання.

Висновок. Запропоновано ефективні методи оцінки інформативності контрольованих показників, які виявляють відмінності в статистичних розподілах значень показників, що з'являються в зв'язку з проведенням операції.


Ключові слова

колоректальний рак, заходи оцінки інформаційної цінності показників, мала вибірка вихідних даних


Список літератури

1. Sobotka L., Soeters P. B., Raguso C. A. et.al. Basics in Clinical Nutrition: Nutritional support in critically ill and septic patients. ESPEN the Europ. e-Journal of Clin. Nutrition and Metabolism, 2010, iss 5, e97–e99.
https://doi.org/10.1016/j.eclnm.2009.06.008

2. Халикова Е. Ю. Индивидуализация парентерального питания в хирургической онкологической практике. Трудный пациент, 2014, том 12, № 6, cc. 25–31.

3. Поповская Т. Н., Жуков В. И., Перепадя С. В. Нарушение белкового и углеводного обмена у больных со злокачественными опухолями кишечника. Міжнар. мед. журн., 2018, № 1, cc. 60–63.

4. Кульбак С. Теория информации и статистика. М., Наука, 1967, 408 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2020_16/004.pdf