в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2020.16.15


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 15, Issue 16, 2020, Pages 35-44


Автор(и)

О. В. Палагін1, Т. В. Семікопна1, І. А. Чайковський1, О. В. Сивак2


Установа(ви) 1Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН Украіни, Київ

2Центр психологічного консультування та травм терапії "Відкриті двері", Київ, Україна


Назва статті

Телереабілітація: інформаційно-технологічна підтримка та досвід використання


Анотація (резюме)

Вступ. Телереабілітація — це комплекс реабілітаційних вправ і навчальних програм, які надаються пацієнту дистанційно за допомогою телекомунікаційних комп'ютерних технологій переважно на амбулаторному етапі лікування. Телереабілітація має супроводжуватися відповідним програмним забезпеченням.

Мета роботи. Дати уявлення про високотехнологічну платформу для телереабілітації, що створюється і Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України.

Метод. Роботи виконуються за проектом Національного Фонду Досліджень України, який має назву "Трансдисциплінарна інтелектуальна інформаційно-аналітична система супроводження процесів реабілітації при пандемії (ТІSР)". Особливістю системи є те, що вона базується на знання-орієнтованій технології, онтологічному інжинірингу і транс дисциплінарній парадигмі. Когнітивні сервіси системи реалізують структуризацію і класифікацію інформації, синтезують необхідні документи на основі семантичного аналізу, виявляють характерні властивості інформаційних процесів і забезпечують підтримку прийняття рішень на всіх етапах їх життєвого циклу.

Результати. Виявлена відсутність спеціалізованих шкал для функціонального оцінювання кардіореспіраторної системи, придатних для використання під час телереабілітації. Запропонована технологія об'єктивного функціонального оцінювання пацієнта у домашніх умовах, яка базується на використанні декількох портативних приладів та інноваційної системи шкалювання малих змін ЕКГ. Технологія апробована в процесі реабілітації пацієнтів з ПТСР у Центрі психологічного консультування та травм терапії "Відкриті двері" як засіб контролю в процесі психодіагностики та психотерапії.

Висновки. 1. Телереабілітація — це найбільш сучасний різновид реабілітації, який бурхливо розвивається. 2. В Інституті кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України сьогодні створюється трансдисциплінарна інтелектуальна інформаційно-аналітична система супроводження процесів реабілітації при пандемії (ТІSР), яка базується на когнітивній інформаційній технології, яка повномасштабно забезпечує процес аналізу великих обсягів інформаційних ресурсів. 3. Технологія об'єктивного функціонального оцінювання пацієнта у домашніх умовах, яка базується на використанні портативних приладів та оригінальної системи шкалювання ЕКГ, є важливим компонентом телереабілітації.


Ключові слова

телереабілітація, нова коронавірусна хвороба COVID-19, посттравматичний стресовий розлад, інтелектуальна інформаційно-аналітична система, функціональне оцінювання, шкалювання електрокардіограми та варіабельності серцевого ритму


Список літератури

1. Закон України "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я" від 03.12.2020 №1053-IX, 28 с. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text

2. Chen J., Jin W., Zhang X. X. et al. Telerehabilitation Approaches for Stroke Patients: Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. J. Stroke. Cerebrovasc. Dis., 2015, vol. 24, iss. 12, pp. 2660–2668.
https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.09.014

3. Chang M. C., Park D. How should rehabilitative departments of hospitals prepare for coronavirus disease 2019?, Am. J. Phys. Med. Rehabil., 2020, vol. 99, iss. 6, pp. 475–476.
https://doi.org/10.1097/PHM.0000000000001428

4. Zhao H., Shen D., Zhou H., Liu J., Chen S. Guillain-Barré syndrome associated with SARS-CoV-2 infection: causality or coincidence?, Lancet Neurol., 2020 May; vol. 19, iss. 5, pp. 383–384.
https://doi.org/10.1016/S1474-4422(20)30109-5

5. Vasilopoulou M., Papaioannou A. I., Kaltsakas G., Louvaris Z., et al. Home-based maintenance tele-rehabilitation reduces the risk for acute exacerbations of COPD, hospitalisations and emergency department visits. Eur Respir J., 2017, vol. 49, iss. 5, 1602129.
https://doi.org/10.1183/13993003.02129-2016

6. Палагин А. В. Онтологическая концепция информатизации научных исследований. Кибернетика и системный анализ. 2016. № 1. c. 3–9.

7. Палагин А. В. Функционально-ориентированный подход в исследовательском проектировании. Кибернетика и системный анализ. 2017, № 6, сc. 185–192.

8. Rehabilitation measures database. Access mode: www.sralab.org/rehabilitation-measures

9. Colan S. D. The Way and How of Z-Scores. JASE, 2013; vol. 26, iss. 1, pp. 38–40.
https://doi.org/10.1016/j.echo.2012.11.005

10. Chaikovsky I. Electrocardiogram scoring beyond the routine analysis: subtle changes matters Expert Review of Medical Devices, 2020, vol. 17, iss. 5, pp. 379–382.
https://doi.org/10.1080/17434440.2020.1754795

11. Chaikovsky I., Kryvova O., Kazmirchuk A. et al., Assessment of the Post-Traumatic Damage of Myocardium in Patients with Combat Trauma Using a Data Mining Analysis of an Electrocardiogram. 2019 Signal Processing Symposium (SPSympo), Krakow, Poland, 2019, pp. 34–38.
https://doi.org/10.1109/SPS.2019.8881993

12. Neary J. P., Baker T., Jamnik V. Chaikovsky I. at al. Multimodal Approach to Cardiac Screening of Elite Ice Hockey Players During the NHL Scouting Combine. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2014, vol. 46, iss. 55, p. 742.
https://doi.org/10.1249/01.mss.0000495720.24160.ee

13. Chaikovsky I., Lebedev E., Ponomarev V., Necheporuk A. The relationship between ECG/HRV variables and socio-economic factors: results of mass screening in the rural region of Ukraine, Europ. J. Preventive Cardiology, 2020, vol. 27, iss. 1_suppl, 1, pp. S1–S119, abstract 92.
https://doi.org/10.1177/2047487320935268

14. Clarke R., Chaikovsky I., Wright N., at al. Independent relevance of left ventricular hypertrophy for risk of ischaemic heart disease in 25,000 adults. European Heart J., 2020, vol. 41, Iss. Suppl_2, ehaa946.2938.
https://doi.org/10.1093/ehjci/ehaa946.2938


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2020_16/015.pdf