в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2020.16.13


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 15, Issue 16, 2020, Pages 142-147


Автор(и)

Н. І. Нечепоренко, Т. В. Пересипкіна, Т. П. Сидоренко


Установа(ви)

ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України", Харків


Назва статті

Використання інноваційних комп'ютерних технологій у забезпеченні моніторингу здоров'я дітей та підлітків в умовах школи


Анотація (резюме)

Вступ. Актуальними здобутками сучасної науки є застосування спеціалізованих автоматизованих комплексів та прикладних програм у різних галузях медицини. В сучасних умовах реформування галузі охорони здоров'я зростає навантаження на медичних працівників, які надають медичну допомогу дітям шкільного віку. В умовах зниження рівня здоров'я дітей система оптимізації моніторингу здоров'я дітей та їх фізичного розвитку стає актуальним питанням.

Методи. Запропонована програма створена на базі MSAccess, мова програмування VBA. Призначена для комплексної автоматичної оцінки фізичного розвитку учнів на підставі антропометричних та фізіометричних показників, функціональних можливостей організму та даних оглядів фахівців. Програма дає можливість лонгитудинального спостереження (накопичення даних) щодо стану здоров'я та фізичного розвитку учнів навчального закладу або класу протягом всього періоду навчання школярів. Результатом програми є формування звітів, які надають характеристику результатів проведених медичних оглядів із визначенням питомої ваги школярів, фізичний або статевий розвиток, гострота зору або слуху яких відповідає чи не відповідає нормативним віковим показникам. Також, визначаються школярі, які потребують подальшого консультування у фахівців різного профілю.

Висновки. Використання запропонованої програмного комплексу сприятиме удосконаленню організації медичного забезпечення через підвищення ефективності моніторингу здоров'я та оптимізації роботи медичних працівників закладів охорони здоров'я або навчальних закладів.


Ключові слова

медичні огляди, база даних, програмні комплекси, здоров'я дітей


Список літератури

1. Ладиняк А. Б., Ладиняк Б. І. Контроль стану здоров'я школярів засобами комп'ютерних технологій. Вісник Кам'янець-Подільського нац. універ. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини, 2008, т. 1, вип. 1, сс. 199–201.

2. Благій О. Л., Ярмак О. М. Скринінг фізичного стану юнаків 15–17 років в процесі фізичного виховання: монографія. Біла Церква, БНАУ, 2019, 162 с.

3. Наказ МОЗ України "Про затвердження Критеріїв оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку" від 13.09.2013 № 802.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2020_16/013.pdf