в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 16, Issue 17, 2021, Pages 00-00


Автор(и)

Соколов В.М., Рожківська Г.М.


Установа(ви)

Одеський національний медичний університет


Назва статті

Онкогематологія: нова реальність. Лімфома в умовах пандемії COVID-19


Анотація (резюме)

Високі показники захворюваності та смертності від COVID-19, зареєстровані у пацієнтів із гематологічними злоякісними новоутвореннями, свідчать про вразливість цієї групи пацієнтів. Ризик затримки терапії має бути оцінений у порівнянні з ризиком несприятливого результату від COVID-19 у разі інфікування пацієнта під час лікування.

Пацієнти з лімфомою мають підвищену сприйнятливість до інфекції COVID-19. ПЕТ-КТ (позитронно-емісійна томографія) – це світовий "золотий стандарт" діагностики та оцінки ефективності лікування лімфом. ПЕТ дозволяє оцінити поширеність пухлини; якщо вона недоступна, то КТ із контрастом також може допомогти у стадуванні хвороби. Для пацієнтів із позитивним проміжним ПЕТ/КТ експерти прогнозують ескалацію терапії під час пандемії COVID-19.


Ключові слова

COVID-19, лімфоми, ПЕТ/КТ


Список літератури

1. В.Н. Соколов, Л.В. Анищенко, А.С. Бянов, О.В. Никитина. Внебольничные пневмонии. Дифференциальная диагностика Covid 19. Клин. информ. и телемедицина, 2020, Т. 15, Вып. 16, сс. 15-28.
https://doi.org/10.31071/kit2020.16.07

2. Поддубная И.В., Барях Е.А., Воробьев В.И., и др. Терапия лимфомы Ходжкина в России в период пандемии COVID-19. Резолюция. Современная онкология, 2020, Т. 22, №2, сс. 52-55

3. Кущевой Е.В., Филоненко Е.С., Титоренко И.Б., Кадникова Т.В., Алексик Е.М., Скрипец Т.В., Пастушенко Я.В. Дайджест VII Конференции с международным участием "Современные подходы к диагностике и лечению лимфом". Клінічна онкологія, Т. 10, № 3-4 (39-40)

4. Liang W. et al. Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China. Lancet Oncology, 2020; vol. 21, no. 3, pp. 335–7.
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30096-6

5. Onder G., Rezza G., Brusaferro S. Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients Dying in Relation to COVID-19 in Italy. JAMA, 2020, vol. 32 no. 3 (18), pp. 1775–1776.
https://doi.org/10.1001/jama.2020.4683

6. Lambertini M., Toss A., Passaro A. et al. Cancer care during the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Italy: young oncologists' perspective. ESMO Open, 2020, no.5, e000759.
https://doi.org/10.1136/esmoopen-2020-000759

7. Hanna T.P., Evans G.A., Booth C.M. et al. Cancer, COVID-19 and the precautionary principle: prioritizing treatment during a global pandemic. Nat Rev Clin Oncol, 2020, vol. 17, pp. 268–270.

8. Bersanelli M. Controversies about COVID-19 and anticancer treatment with immune checkpoint inhibitors. J. Immunotherapy, 2020, 0(0): imt-2020-0067.
https://doi.org/10.2217/imt-2020-0067


Повнотекстова версія