в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 1, Issue 1, 2004, Pages 35-40


Автор(и) О.С. Коваленко, В.І. Буряк


Установа(ви)

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, Київ


Назва статті Стандартизація інформаційних систем медичного обслуговування з урахуванням загальноєвропейської інтеграції


Анотація (резюме)

У статті висвітлені проблеми використання нових Інтернет-технологій в медицині на основі міжнародних стандартів медичної інформатики. Стисло викладені питання розвитку і стандартизації інформаційних технологій в медицині розвинених країн. Показані перспективи стандартизації медичної інформатики для розробки інфраструктури інформатизації медичного обслуговування в Україні.


Ключові слова медична інформатика, стандартизація


Список літератури

1. Standardisation in European health informatics. Health Informatics Europe (SEHI). 1993, 1, №3. P.8 — 11.

2. Русакова Л., Антомонов М. Програмное обеспечение мониторинга среда — здоровье. Український журнал медичної техніки і технології. 1995 №1,2 С. 58 — 63.

3. Косолапов В.Л., Сиверский П.М., Юревич Л.В. Гармонізація національних стандартів інформаційних систем медичного обслуговування з урахуванням загальноєвропейської інтеграції. Математичні машини і системи 1997 №2. С. 114 — 121.

4. Оленин М.В., Гринченко Т.А., Седляр В.М. Гипертекстовая модель электронного документооборота. Кибернетика и системный анализ. 1995. №2 С. 178 — 185.

5. Коваленко А.С., Буряк В.И. О построении медицинских диагностических систем с учетом международных стандартов. Современные информационные технологии в диагностических исследованиях Сб. докладов Международной научно-практической конференции, Днепропетровск 2002, С. 125 — 129.

6. JAVA™ Servlet Specification, Version 2.2 (Servlet specification). Sun Microsystems, Inc.© 1998, 1999,

7. Sun Microsystems Enterprise JavaBeans™ Specification, Version 2.0, 2001.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2004_1/12.pdf