в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 1, Issue 1, 2004, Pages 47-53


Автор(и)

В. П. Марценюк, Н. О. Кравець


Установа(ви)

Кафедра медичної інформатики з біофізикою, Тернопільська державна медична академія ім. І. Я. Горбачевського, Україна


Назва статті

Про програмне середовище проектування інтелектуальних медичних баз даних


Анотація (резюме)

У даній роботі представлені результати створення реальної медичної бази даних і побудованої на її основі експертної системи, що оптимізує процес прийняття медичних рішень. Особливо слід зазначити, що результати діалогу з експертом можуть бути опубліковані на Web-сайті.


Ключові слова

медичні бази даних, інформаційна модель, індекси, зв'язки, представлення, експертна система медико-діагностичного призначення


Список літератури

1. В. П. Марценюк. Медична інформатика. Проектування та використання баз даних. Тернопіль "Укрмедкнига", 2001. 177с.

2. В. П. Марценюк, Н. О. Кравець. Медична інформатика. Методи системного аналізу. Тернопіль "Укрмедкнига", 2002. 175с.

3. О. Ю. Майоров, В. М. Пономаренко, М. І. Хвісюк, В. В. Кальниш. Інформаційні технології в охороні здоров'я. Медична освіта. №2, 2002. с.60 — 68.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2004_1/14.pdf