в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 1, Issue 1, 2004, Pages 120-123


Автор(и) О.В. Висоцька, О.І. Довнар, А. П. Порван


Установа(ви)

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ), Україна


Назва статті Мінімізація рецептурного простору рослинних лікарських засобів


Анотація (резюме)

Робота присвячена моделюванню і рішенню задачі мінімізації рецептурного простору рослинних лікарських засобів. Для рішення запропонована нелінійна модель з обмеженнями, у силу своєї випуклості що є одноекстремальною. Розглянуто реальний приклад, що доводе високу ефективність даного підходу.


Ключові слова алгоритм, мінімізація, спрямований граф, рослинний лікарський засіб, рецептурний простір


Список літератури

1. Под ред. Петкова В. Современная фитотерапия. София: Медицина и физкультура, 1988. 504 с.

2. Максютина Н.П., Комиссаренко Н.Ф., Прокопенко А.П., Погодина Л.И., Липкан Г.Н. Растительные лекарственные средства. Киев: Здоров'я, 1995. 289 с.

3. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. СПб.: Питер, 2002. 304 с.: ил.

4. Кунник Е.Г., Довнарь А.И. Алгоритм варьирования весовых коэффициентов для определения компромисных решений при схемотехническом проектировании. АСУ и приборы автоматики. 1982, вып. 63. С. 18 — 23.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2004_1/26.pdf