в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 1, Issue 1, 2004, Pages 120-123


Автор(и)

О. В. Висоцька, О. І. Довнар, А. П. Порван


Установа(ви)

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ), Україна


Назва статті

Мінімізація рецептурного простору рослинних лікарських засобів


Анотація (резюме)

Робота присвячена моделюванню і рішенню задачі мінімізації рецептурного простору рослинних лікарських засобів. Для рішення запропонована нелінійна модель з обмеженнями, у силу своєї випуклості що є одноекстремальною. Розглянуто реальний приклад, що доводе високу ефективність даного підходу.


Ключові слова

алгоритм, мінімізація, спрямований граф, рослинний лікарський засіб, рецептурний простір


Список літератури

1. Под ред. Петкова В. Современная фитотерапия. София: Медицина и физкультура, 1988. 504 с.

2. Максютина Н. П., Комиссаренко Н. Ф., Прокопенко А. П., Погодина Л. И., Липкан Г. Н. Растительные лекарственные средства. Киев: Здоров'я, 1995. 289 с.

3. Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов. СПб.: Питер, 2002. 304 с.: ил.

4. Кунник Е. Г., Довнарь А. И. Алгоритм варьирования весовых коэффициентов для определения компромисных решений при схемотехническом проектировании. АСУ и приборы автоматики. 1982, вып. 63. с. 18 — 23.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2004_1/26.pdf