в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 1, Issue 2, 2004, Pages 249-253


Автор(и)

В. М. Мороз, І. І. Хаїмзон, Є. П. Бондарчук


Установа(ви)

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Україна


Назва статті

Система комп'ютерного моделювання процесів життєдіяльності органів і систем організму людини


Анотація (резюме)

Розроблено систему комп'ютерного моделювання процесів життєдіяльності органів і систем організму людини. При її проектуванні застосований якісний новий системний підхід, який базується на математичному моделюванні процесів фізіологічної діяльності організму з урахуванням усіх відомих взаємозв'язків між різними органами, біохімічних та ферментативних перетвореннях в органах і тканинах, впливу зовнішнього середовища. Користувач може моделювати будььякі стани організму шляхом зміни різних значень відповідних показників у відповідних підсистемах. Зміна показників в будь-якій підсистемі призведе до автоматичного перерахунку всіх параметрів системи, які були зв'язані зі станом, що моделюється. За своїми функціональними можливостями система не має аналогів у класі медичних симуляторів і може знайти широке використання в навчальному процесі медичних освітніх закладів, наукових медико-біологічних дослідженнях, клінічній практиці.


Ключові слова

комп'ютерне моделюванні в медицині, медичні симулятори, медичні інформаційні системи


Список літератури

1. Джордж Ф. Люгер. Искусственный интеллект. Москва, Вильямс, 2003. 860 с.

2. Славин М. Б. Практика системного моделирования в медицине. Москва, Медицина, 2002. 167 с.

3. Телемедицина: новый информационные технологии на пороге XXI века. Под ред. Р. М. Юсупова и Р. И. Полонникова. Санкт-Петербург. 1998. 487 с.

4. Хаимзон И. И. Новые информационные технологии ведения, учета и обработки медицинской документации. Киев, Вища школа, 1996. 250 с.

5. Down B. Marks Biochemistry. London, Williams & Wilkins, 1994. 412 p.

6. Edvard H. Shotliffe, Leslie E. Perreoult Medical informatics. Computer Applications in Health Care. Addison Wesley. 2002. 720 p.

7. J. H. van Bemnel, Musen M. A. Handbook of medical informatics. Springer. 1997. 625 p.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2004_2/23.pdf