в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 2, Issue 3, 2005, Pages 14-20


Автор(и)

А. В. Терент'єва


Установа(ви)

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, Київ


Назва статті

Автоматизована система підтримки актуального стану медичного оснащення формувань медицини катастроф


Анотація (резюме)

Основною метою створення автоматизованої системи підтримки актуального стану медичного оснащення формувань Служби є оптимізація і забезпечення оперативності прийняття управлінських рішень, удосконалення технології ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. Це досягається за рахунок застосування прогресивних форм і методів надання екстреної медичної допомоги, оптимізації прийняття управлінських рішень з ліквідації медико-сантірних наслідків, з'ясування та обгрунтування потреб постраждалого населення в гуманітарній допомозі.


Ключові слова

медицина катастроф, управління, організація, автоматизовані системи


Список літератури

1. Волошин В. О., Терент'єва А. В., Загоруйко Н. Л. Автоматизовані системи управління за умов надзвичайних ситуацій Зб. наук. праць Української військово-медичної академії. К. 2000. Вип.7. с. 300–305.

2. Мазур А. Ф. Особенности организации снабжения медицинским имуществом в экстремальных ситуациях Военно-медицинский журнал. М. 1989. №9. с. 15–17.

3. Картиш А. П., Рощін Г. Г., Волошин В. О., Михайловський М. М., Терент'єва А. В. та ін. Медичне постачання формувань і закладів Державної служби медицини катастроф України. (Методичні рекомендації). МОЗ України, УНПЦ ЕМД та МК, КМАПО ім. П. Л. Шупика. К., 1999. 158 с.

4. Буклан Дж., Кенигсберг Э. Научное управление запасами. М. Наука, 1967. 176 с.

5. Вентцель Е. С. Исследование операций. М. Советское радио, 1972. 551 с.

6. Терент'єва А. В. Удосконалення управління резервами медичного майна Державної служби медицини катастроф України Зб. наук. праць Української академії державного управління при Президентові України. К. 2001. Вип.2. с. 116–120.

7. Терент'єва А. В. Складське господарство державного і територіального рівнів Державної служби медицини катастроф Зб. наук. праць Української військово-медичної академії. К. 2000. Вип.7. с. 345–350.

8. Шлеер С., Мелор С. Объектно-ориентированный анализ: моделирование мира в состояниях. К. "Диалектика", 1993. 200 с.

9. Терент'єва А. В. Автоматизована інформаційна система підтримки актуального стану часових табелів оснащення спеціалізованих бригад постійної готовності другої черги Державної служби медицини катастроф Вісн. Харків. нац. ун-т ім. В. М. Каразіна. Сер. "Медицина". 2004. № 617, вип. 8.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2005_3/4.pdf