в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 3, Issue 4, 2006, Pages 91-95


Автор(и)

О. В. Арсен'єв, І. С. Гриценко, В. А. Жук, Ю. М. Пєнкін


Установа(ви)

Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна


Назва статті

Сучасні тенденції розвитку фармакоінформатики


Анотація (резюме)

Цим повідомленням, яке носить декларативний характер, відкривається нова рубрика в журналі "Клінічна інформатика і Телемедицина", присвячена проблемам фармакоінформатики. Фармакоінформатику можна визначити як новий комплексний науковий напрям, який об'єднує досягнення в області інформаційних технологій із задачами фармацевтичної науки і індустрії лікарських засобів, що інтенсивно розвивається. Круг проблем, вивчаються фармакоінформатикою, в даний час недостатньо обумовлений. Проте, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку фармакоінформатики, в повідомленні представлені характеристики задач і методів цього наукового напряму. Автори сподіваються, що матеріали, які публікуватимуться в рамках нової рубрики, будуть цікаві не тільки фахівцям, що займаються конкретними питаннями фармакоінформатики, але і працівникам практичної фармації і медицини.


Ключові слова

фармація, фармакоінформатика, задачі і методи фармакоінформатики


Список літератури

1. Безуглый П. А., Болотов В. В., Гриценко И. С. и др. От субстанции к лекарству Под ред. Черных В. П. Харьков, Изд-во НФаУ, Золотые страницы, 2005. 1244 с.

2. Концепція розвитку фармацевтичної галузі України VI національний з'їзд фармацевтів України. Харків, 2005. 24 с.

3. Фармацевтична енциклопедія. Голова ред. ради та автор передмови Черних В. П. К., "Моріон", 2005. 848 с., ил. 16 с.

4. Надлежащая производственная практика лекарственных средств Под ред. Ляпунова Н. А., Загория В. А., Георгиевского В. П., Безуглой Е. П. К., МОРИОН, 1999. 896 с.

5. Концепція державної політики інформатизації охорони здоров'я України Клиническая информатика и Телемедицина 2004 №1. С. VII–X.

6. Информатика. Базовый курс. 22е издание Под ред. Симоновича С. В. СПб., Питер, 2005. 640 с., ил.

7. Математика. Большой энциклопедический словарь Гл. ред. Прохоров Ю. В. М., 1998.

8. Таха Хемди А. Введение в исследование операций. 77е изд., М., Издательский дом "Вильяме", 2005.

9. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистика в науке и бизнесе. К., МОРИОН, 2002. 640 с.

10. Частиков А. П., Гаврилова Т. А., Белов Д. Л. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS. СПб., БХВВ Петербург, 2003. 608 с., ил.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2006_4/12.pdf