в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 4, Issue 5, 2008, Pages 21-29


Автор(и)

Г. Г. Іванов, В. В. Попов, С. Салєх


Установа(ви)

Московська медична академія ім. І. М. Сеченова, Російський університет дружби народів


Назва статті

Структура варіабельності серцевого ритму при аналізі РР- і RR-інтервалів у здорових осіб і хворих із ХСН


Анотація (резюме)

Вивчено показники структури серцевого ритму при аналізі РР- і RR-інтервалів для оцінки впливів вегетативної нервової системи на ритмічне функціонування передсердь і шлуночків у здорових осіб та хворих на ХСН. У дослідження включені результати обстеження 318 чоловік. Як показав порівняльний аналіз даних часового і спектрального розподілу РР- і RR-інтервалів, cтруктура показників серцевого ритму в групі здорових у віці 25–45 років не має значних розходжень у покої і змінюється в одному напрямі при проведенні функціональних проб. У старшій віковій групі (50±6 років) виявлена неузгодженість впливів відділів ВНС на ритмічну активність синусового вузла і шлуночки. Дісбаланс вегетативних впливів при РР- і RR-аналізі виявлений також у хворих на ХСН. Спостерігалися розходження як у початковому стані, так і в динаміці спостереження протягом року. Аналіз структури серцевого ритму за даними РР-інтервалів дає значну додаткову інформацію про характер порушень вегетативних впливів на ритмічну функцію синусового вузла і шлуночків.


Ключові слова

варіабельність серцевого ритму, варіабельність R-R і Р-Р інтервалів, незалежні модуляції, ритмічна активність синусового вузла та шлуночків, спектральний аналіз


Список літератури

1. Иванов Г. Г., Дворников В. Е. Электрокардиография высокого разрешения — теоретические предпосылки и методические аспекты использования метода. Вестник РУДН 1998, N1, C. 8–49.

2. Иванов Г. Г., Ф. Х. Аль-Валиди, Дворников В. Е., Александрова М. Р. Влияние сахарного диабета на показатели электрической нестабильности миокарда у больных ишемической болезнью сердца (по данным ЭКГ высокого разрешения и вариабельности сердечного ритма) Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2001, N 1 C.:90–98.

3. Blomquist T. M., Priola D. V., Romero A. M. Sourse of intrinsic innervation of canine ventricules: a functional study. Am О Physiol 1987, 252 H638-H644.

4. Gets W. P., Kaye M. P. Distribution of sympathetic fibers in left ventricular epicardial plexus of the dog. Circulat Res 1968, 23, p. 165–170.

5. Heart Rate Variability. Standarts of Measurement, Physiological Interpretation and Clinical Use. Task Force of the Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Circulation. 1996. V.93, N.5 P. 1043–1065.

6. Hucker W. J., Nikolski V. P., Efimov I. R. Optical mapping of the atrioventricular junction. Journal of Electrocardiology 2005, vol 38 (4S) C. 121–125.

7. Martins J. B., Lewis R., Wenbt B. Et al. Subendocardial infarction produces epicardial parasympathetic denervation in canine left ventricle. Am О Phisiol 1989, 256 (Heart Circular Phisiol 25) H859–H866.

8. Shouldice R., Heneghan C., Nolan P., et al. Modulating effect of respiration on atrioventricular conduction time assessed using PR interval variation. Med Biol Eng Comput. 2002, vol.40 (6) P. 609–617.

9. Ward S., Shouldice R., O'Brien L. M., C. O'Brien et al. PP and PR Interval Variations in Pediatric Subjects Being Evaluated for Obstructive Sleep Apnea. Computers in Cardiology. 2004, 31 P. 301–304.

10. Yasuma F., Hayano J. Respiratory sinus arrhythmia: why does the heartbeat synchronize with respiratory rhythm? Chest. 2004 Feb, 125(2) C. 683–690.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2008_5/6.pdf