в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 4, Issue 5, 2008, Pages 37-40


Автор(и)

В. Н. Соколов


Установа(ви)

Одеський державний медичний університет ім. І. І. Мечнікова, Україна


Назва статті

Використання віртуальної КТ-ендоскопії великих судин, бронхів і товстої кишки з використанням комп'ютерного томографа "ASTEІON SUPER 4" і станції "VІTREA-2" фірми ТОШИБА


Анотація (резюме)

У роботі представлені результати практичного застосування віртуальної ендоскопії судин, трахеї, бронхів, кишечника без уведення ендо-колоноскопа на підставі обстеження 12000 пацієнтів з різною патологією від дослідження головного мозку до вивчення судинної патології нижніх кінцівок. Показано ефективність використання на другому етапі дослідження робочої станції Vіtrea 2, що забезпечує поліпшену 2D, 3D і 4D візуалізацію й аналіз.


Ключові слова

комп'ютерна томографія, віртуальна ендоскопія, 3D візуалізація


Список літератури

1. М. Прокоп, М. Галански. Спиральная и многослойная компьютерная томография. с. 1–416. 2006.

2. В. Н. Корниенко, И. Н. Пронин. Нейрорадиология. с.179–273.

3. D. J. Lomas, P. R. Miller. Radiology. Colon carcinoma. CT imaging. p.558–562.

4. De Chiro G. et al. Tomorsand (arterio-venous malformations of the braine) assement using CT Radiology 2000. 156, p.689–697.

5. Sokolov V. N., A. Son, Anishchenko. Use virtual CT-endoscopy large vessels (bronchial tubes and a thick gut). The sixth international conference – high medical technologies in XXI century. Benidorm–Spaine. 2007.

6. Соколов В. Н. Использование виртуальной КТ-эндоскопии сосудов головного мозга и брюшной полости. Congresul 11al medicilor imagişti din Republica Moldova cu participare internaţional. 2007.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2008_5/9.pdf