в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 4, Issue 5, 2008, Pages 56-59


Автор(и)

П. П. Рижко1, О. Ю. Соколов2, Л. В. Рощенюк1, Є. К. Чмихун1, Д. І. Чумаченко2, О. О. Соколов2


Установа(ви)

1Харківський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер, Україна

2Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Україна


Назва статті

Моделювання розповсюдження дерматовенерологічних захворювань на основі мультіагентних технологій


Анотація (резюме)

Результати моделювання дозволяють визначити напрямки профілактики сифілісу і головні чинники в зменшенні захворюваності.

Пропонована імітаційна мультіагентна модель може служити основою для подальших досліджень, що враховують, наприклад, внутрішню мотивацію людей до правильного здорового способу життя, форми і методи особово-орієнтованої профілактики ІПСШ, шляхи формування навиків, які сприяють відновленню і збереженню репродуктивного здоров'я молоді.


Ключові слова

сифіліс, моделювання, мультіагентні технологі


Список літератури

1. Волкославская В. Н., Линник Б. С. Показатели качества санации очагов венерических болезней и их значение для прогнозирования заболеваемости сифилисом. Журн. дерматол. и венерол. 1999. №1(7). С.37–40.

2. Евгенев Г. Б. Системология инженерных знаний. М., МГТУ, 2001. 374 с.

3. Тихонова Л. И. Роль и оценка деятельности дерматовенерологических учреждений в организации в организации работы по контролю за инфекциями, передаваемыми половым путем (по матералам доклада на IX Российском съезде дерматовенерологов) М., Вестник дерматологии и венерологии, №6., 2005.

4. G. Desmeulles, G. Querrec, P. Redou, S. Kerdeґlo, L. Misery, V. Rodin, J. Tisseau. The virtual reality applied to biology understanding: The in virtuo experimentation. Expert Systems with Applications 30 (2006) 82–92.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2008_5/12.pdf