в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 4, Issue 5, 2008, Pages 71-76


Автор(и)

Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк, А. В. Семенець


Установа(ви)

Кафедра інформатики, іноземних мов та суспільних наук, Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, Україна


Назва статті

Концептуальні підходи до інтегрованого середовища оцінки знань у медичній освіті


Анотація (резюме)

Метою даної роботи є розробка концептуальної моделі інтегрованого середовища оцінки знань у медичній освіті. Пропонована в роботі ІКС спрямована на рішення питань створення, збереження й повторного використання тестових завдань, а також розробки на їхній основі нових наборів тестів. Запропоновано головні принципи побудови, представлена концептуальна інформаційна модель, що доведена до проекцій інформаційного простору і їхніх онтологічних специфікацій. Також запропонований технологічний інструментарій при розробці програмного комплексу й зазначені перші результати його реалізації.


Ключові слова

концептуальна модель, медична освіта, перевірка знань, медичні бази даних, розробка програмного забезпечення


Список літератури

1. Энциклопедия кибернетики. В 2т. К., Гол. ред. УРЕ, 1974.

2. Гаспарян С. А. Классификация медицинских информационных систем в свете разработки внедрения АСУ специализированными медицинскими службами. Республ. сб. работ по АСУ в здравохранении. Г., 1979. с. 3–12.

3. Минцер О. П. и др. Биологическая и медицинская кибернетика. Справочник. К., Научная мысль, 1989. 375 с.

4. Глушков В. М. Введение в АСУ. К., Техника, 1974. 317 с.

5. Марценюк В. П., Семенец А. В., Сверстюк А. С. Концептуальные подходы к интегрированной среде проведения научных медико-биологических исследований. Штучний інтелект, 2003, №2. с. 35–43.

6. Ткачук Н. В. Концепция интегрированной среды реинжиниринга сложных информационных управляющих систем. Проблемы информатики и управления. 2003. №1. с. 74–83.

7. Марценюк В. П., Кравець Н. О., Ковальчук О. Я., Семенец А. В., Кульчицький В. І., Лашкевич І. М. Системи підтримки рішень в медико-біологічних дослідженнях. Здобутки клінічної та експериментальної медицини, випуск 7, 2002. с. 143.

8. Wiener R., Pinson L. J. Fundamentals of OOP and data structures in Java. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, The Edinburgh Building, Cambridge CB2 2RU, UK.

9. Марценюк В. П., Кравец Н. О. О програмной среде проектирования интеллектуальных медицинских баз данных. Клиническая информатика и Телемедицина 2004, №1. с. 47–53.

10. Наконечний О. Г., Марценюк В. П., Баранюк І. О., Сверстюк А. С., Про програмно-технічний комплекс підтримки наукових медичних досліджень. Медичні технології і вища освіта. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцьк, 28 травня 2004 р. Під заг. редакцією д.м.н., академіка АМТНУ, проф. Г. С. Стеценко. Луцьк, Волинська обласна друкарня, 2004, с. 92–97.

11. Марценюк В. П. Медицинская информатика. Проектирование и использование баз данных. Тернополь, Укрмедкнига, 2001. 178 с.

12. Марценюк В. П. Методи системного аналізу медико-біологічного процесу. Internetional Workshop "PDM-PU-2004", May 25–30, 2004, Ternopil, Ukraine. Abstrakts. P. 203–204.

13. Х. М. Дейтел, П. Дж. Дейтел, С. И. Сантри Технологии программирования на Java 2, В 3т. Пер. с англ. М., ООО "Бином-пресс", 2003 г.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2008_5/15.pdf