в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 5, Issue 6, 2009, Pages 6-9


Автор(и)

Ю. Є. Лях, О. Г. Горшков, В. Г. Гур'янов, Ю. Г. Вихованець


Установа(ви)

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького


Назва статті

Нейрофізіологічний аналіз стабілограм методом Херста


Анотація (резюме)

В роботі розглянуто метод фрактального аналізу стабілограм із застосуванням алгоритму Stabilogram diffusion analisys. Дослідженнями доведено, що постурально-контрольна система використовує open loop control механізм на короткотерміновому інтервалі та малих зміщеннях при утриманні вертикальної постави. Система дозволяє "дрейф" центру мас із середнім періодом коливань 2 с. Вертикальна постава регулюється дією механізму зворотнього зв'язку. Наявність області негативного кореляційного зв'язку у стабілограмах доводить, що closed loop control механізм використовується на інтервалах з часом затримки >1с. і великих зміщеннях.


Ключові слова

стабілометрія, біомедичні дослідження, показник Херста, метод Stabilo-gram diffusion analisys, open-loop control, closed-loop control


Список літератури

1. Лях Ю. Є., Вихованець Ю. Г., Гур'янов В. Г., Черняк А. М. Програмно-апаратний комплекс для біомедичних досліджень. Медична інформатика та інженерія. 2008. №1. с. 9–13.

2. Выхованец Ю. Г., Панченко О. А., С. Я. Семисалов, Черняк А. Н. Биокибернетический анализ стабилограмм у лиц с нарушениями координации движений. Український журнал телемедицини та медичної телематики. 2009. Т7, №1. с. 31–34.

3. Лях Ю. Е., Гурянов В. Г., Горшков О. Г. Расчтеты показателя Херста алгоритмами Stabilogram diffusion analysis и detrendent fluctuation analysis Український журнал телемедицини та медичної телематики. 2009. Т7, №1. с. 48–52.

4. Выхованец Ю. Г., Лях Ю. Е., Чуприна Е. И., Никитенко С. Н. Амплитудно–частотные характеристики колебаний центра тяжести человека в различных условиях сенсорного контроля. Cучасні проблеми біофізики, Донецьк, 2001. с. 176–187.

5. Лях Ю. Е., Гурьянов В. Г., Чуприна Е. И., Довгялло Е. Н., Миронова Г. И. Фрактальный анализ временных рядов. В кн. Применение математических методов в исследованиях по физиологии человека под ред. В. Н. Казакова, Серия "Очерки биологической и медицинской информатики". Донецк, из-во ДонГМУ, 2000. 84с.

6. Лях Ю. Е., Выхованец Ю. Г., Гур'янов В. Г., Черняк А. Н. Показатель Херста при оценке вариабельноси сердечного ритма. Международная конференция: Компьютерная медицина 2007. Харьков, 2007. с. 126–127.

7. Федер Е. Фракталы. Москва, "МИР", 1992 г. 123 с.

8. Collins J. J., De Luca C. J. Random Walking during Quiet Standing. Physical review letters 1994, volume 73, number 5 pp. 764–767.

9. Collins J. J., De Luca C. J. Open-loop and closed-loop control of posture: a ran-dom-walk analysis of center-of-pressure trajectories. Exp Brain Res 1993, 95 pp. 308–318.

10. Amoud H., Abadi M., Hewson D., Michel-Pellegrino V., Doussot M., and Duchene J., Fractal time series analysis of postural stability in elderly and control subjects. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, vol. 4, pp. 1–12, 2007.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2009_6/4.pdf